Wonen zonder beperking

Oosterhout: Het TICOhuis zoekt bewoners en logés voor een wooninitiatief.

Logo TICO Huis

Het TICOhuis is een Thuis In het Centrum van Oosterhout voor jongeren tussen 18 en 30 jaar met een verstandelijke beperking waar 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig is.

Het TICOhuis is geen huis van een zorginstelling, maar een wooninitiatief. Een thuis voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zij worden gemotiveerd om zoveel mogelijk zelfstandig maar met elkaar te leven. Er wordt voor gewaakt dat onze jongeren niet vereenzamen of uitgesloten worden. Er kunnen maximaal 17 bewoners in het TICOhuis wonen.

Er wordt gestreefd naar een balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 30 jaar, met vergelijkbare zorgvragen en persoonlijkheden die bij elkaar passen. Dit is een opstartleeftijd. Ook na hun 30e blijven ze hier wonen. Het TICOhuis is verdeeld in twee groepen van elk acht bewoners met eigen begeleiding.

Zelfredzaamheid staat hoog aangeschreven binnen het TICOhuis. De bewoners hebben 4 dagen dagbesteding buitenshuis en 1 dag op het TICOhuis. Tijdens de dagbesteding wordt gewerkt aan de persoonlijke doelstellingen die voor elke bewoner individueel zijn opgesteld.

De zorg wordt vanuit een PGB bekostigd. De huur wordt uit een Wajong, een salaris of andere inkomstenbron betaald.

Het TICOhuis heeft op 1 februari 2018 haar deuren geopend. De appartementen zijn inmiddels bewoond.

Het TICOhuis beschikt ook over twee logeerkamers waar elk weekend van vrijdagavond tot zondagavond jongeren vanaf 15 jaar uit dezelfde doelgroep welkom zijn.

Alle aanmeldingen zullen door de Stichting TICO getoetst worden. Er zal gestreefd worden naar een groep bewoners die goed bij elkaar passen qua persoonlijkheid en zorgbehoefte.

Meer informatie bekijk onze website of neem contact op met onze teammanager per mail.