Wonen zonder beperking

Goirle: Wonen IN Goirle Samen (WINGS) zoekt nieuwe bewoners.

13-01-2019

Het ouderinitiatief Wonen IN Goirle Samen (WINGS) is een initiatief voor jongeren met een functiebeperking op lichamelijk en/of cognitief niveau.

Het initiatief is gestart vanuit de behoefte aan solidariteit in zorg, huren en wonen waarbij de kwaliteit van zorg centraal staat.

Na een aanloop van meer dan 10 jaar gaat medio 2019 de schop in het centrum van Goirle in de grond en verwachten we medio 2020 het pand te kunnen betrekken.

Een actieve rol van de ouders m.b.t. de organisatie van de werkzaamheden is een vereiste.

Het gebouw, in 2 woonlagen, wordt gesitueerd op de hoek van de Kloosterstraat en de Thomas van Diessenstraat en bestaat uit 4 appartementen voor rolstoelers (± 60m2) en 14 appartementen voor lopers (± 45m2). Verder zijn er 2 huiskamers, kantoor en nachtverblijf voor de verzorging aanwezig.

De gemeente Goirle, woningbouwvereniging Leystromen en Amarant Self zijn onze netwerkpartners.

Wonen en zorg gaan geleverd worden door de stichting Wings die huurt bij Leystromen en collectieve zorg inkoopt bij Amarant Self.

In het totaal is er plaats voor 18 bewoners waarbij op de begane grond de rolstoelers en 4 lopers wonen. Op de 1e etage wonen 10 lopers.

De huidige bewoners vormen een groep in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar met een lichamelijke en/of een licht cognitieve beperking. We trachten een ongeveer gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen te realiseren.

We gaan voor een ZZP 4, waarbij financiering van de zorg vanuit PGB, toegekend is op basis van de Wet Langdurige Zorg, kortweg WLZ.

Op dit moment zijn er nog 2 plaatsen op de eerste verdieping vrij.

Na aanmelding worden er 2 gesprekken met bestuursleden gehouden. Indien ook de PGB-onderbouwing voldoende is wordt er aanvullend op basis van het psychologisch rapport, behorende bij de indicatiestelling zorg, door Amarant Self advies gegeven of de kandidaat past binnen de groep bewoners van Wings.

Meer informatie is te vinden op onze website.

Onderstaande contactpersoon zijn te bereiken via de email.

Henk van der Loo, voorzitter
Tomas Oudejans, secretaris
Peter Stalpers, penningmeester