Wonen zonder beperking

Goirle: Wonen IN Goirle Samen (WINGS) zoekt nieuwe bewoners.

Het ouderinitiatief WINGS (Wonen IN Goirle Samen) is een woonvoorziening voor jong volwassenen tussen 20 en 30 jaar, met een licht verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het wooncomplex, bestaande uit 18 appartementen, wordt op dit moment gebouwd en naar verwachting in oktober 2020 opgeleverd.
Er zijn op dit moment nog twee plaatsen vrij.


De groep bewoners zal bestaan uit jongeren waarvoor de zorg varieert van het bieden van begeleiding en structuur tot intensievere persoonlijke zorg. Prisma, Fitt in, gaat de zorg voor de jongeren leveren. De nadruk ligt op het zo veel mogelijk zelfstandig, maar daarin wel begeleid wonen.

WINGS is opgericht door een groep ouders met als doel een veilige thuishaven te creëren, waar hun kinderen de zorg en begeleiding ontvangen die zij nodig hebben. Het initiatief is ontstaan vanuit een behoefte aan solidariteit in zorg en wonen waarin de kwaliteit aan zorg centraal staat. Een actieve rol en/of betrokkenheid van de ouders t.a.v. het wooninitiatief is dan ook een vereiste.

Het gebouw, in het centrum van Goirle, heeft twee woonlagen en bestaat uit 18 appartementen: 4 voor rolstoelers (60 m2) en 14 voor lopers (40 m2). Verder zijn er twee huiskamers, een kantoor, een lift en een nachtverblijf voor de begeleiding.

Algemene info:

  • De financiering van de zorg verloopt vanuit PGB, dat toegekend is op basis van de Wet Langdurige Zorg; kortweg WLZ (via het CIZ). 
  • De jongere betaalt zijn/haar eigen huur aan woningbouwvereniging de Leystromen; de jongere heeft dan ook zijn/haar eigen voordeur. Naast huur betaalt elke bewoner ook de normale onkosten voor levensonderhoud, nutsvoorzieningen en servicekosten uit eigen inkomsten.
  • Na aanmelding volgen er gesprekken tussen de jongere/ouder(s) en twee bestuursleden. Daarna volgt er een gesprek met Prisma en wordt bekeken of de jongere in de groep past.
pand-wings.jpg


Meer informatie is te vinden op onze website.

Onderstaande contactpersoon zijn te bereiken via de email.

Henk van der Loo, voorzitter
Tomas Oudejans, secretaris
Peter Stalpers, penningmeester