Wonen zonder beperking

Best en Oirschot: Vereniging S.T.E.R. (Stap tot eigen ruimte) zoekt bewoners.

Vereniging S.T.E.R. wil een kleinschalige en beschermde woonvorm realiseren voor 16 jongvolwassenen binnen de dorpskern van de gemeente Oirschot. De jongvolwassenen hebben een autisme spectrum stoornis (ASS) met een normale intelligentie en/of een lichte tot matige verstandelijke beperking.

Ons uitgangspunt is een beschermde woonvorm te realiseren voor deze twee groepen jongeren:

Een groep van 8 jongvolwassenen die aangewezen is op 24-uurs zorg en die overdag aangewezen zullen zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding
Een tweede groep van 8 jongvolwassenen die overdag betaald werk hebben en een beperkte (woon)begeleiding nodig hebben

Onze doelstelling is om een kleinschalige en beschermde woonvorm te realiseren waarbij de jongeren in de beide groepen zich gebaseerd op hun eigen mogelijkheden en met de juiste begeleiding zich verder kunnen ontwikkelen.

Wij zijn dit initiatief in 2015 met een beperkt aantal ouders gestart en bestaan inmiddels in 2020 uit 13 leden en hun ouders.

Van de ouders verwachten wij een actieve en participerende rol.

In nauwe samenwerking met de gemeente Oirschot en Cello is een locatie bepaald en wordt alles in gereedheid gebracht om medio 2021 met de bouw te starten. Medio 2022 zal de woonvorm dan gerealiseerd zijn.

De wijze van zorgverlening zal door zorgpartner Cello verleend gaan worden, gebaseerd op het persoonlijk zorgplan van elke individuele bewoner.

De jongvolwassenen hebben een stoornis in het autisme spectrum met een normale intelligentie en/of een lichte tot matige verstandelijke beperking. De minimale leeftijd van de jongvolwassene is 18 jaar; vanaf die leeftijd is men in staat om een eigen inkomen te verwerven (uitkering of inkomen uit werk).

Eerder aanmelden kan natuurlijk altijd!

Wij hebben geen maximale leeftijd in het bewonersprofiel opgenomen. Dit omdat de kalenderleeftijd niet altijd overeenkomt met iemands ontwikkelingsleeftijd en wij op basis van leeftijd dus niet bij voorbaat een toekomstige bewoner willen uitsluiten.

De jongvolwassene beschikt over voldoende eigen inkomen (salaris/uitkering) of heeft de beschikking over een passende ZZP/PGB zodat hij/zij in staat is om begeleid zelfstandig te kunnen wonen.

Nieuwe kandidaten voldoen aan de criteria van het bewoners profiel en tevens wordt gekeken of de jongvolwassene past binnen de bestaande groep van bewoners.

Meer informatie is te vinden op de S.T.E.R. – Website.

Contactpersonen:
Voorzitter - Arjan van den Heuvel – T 06-53244786
Vicevoorzitter - Marij van Nunen -   T 06-57655021