Wonen zonder beperking

Best en Oirschot: Vereniging S.T.E.R. (Stap tot eigen ruimte) zoekt nieuwe bewoners.

23-04-2019

Vereniging S.T.E.R. wil een kleinschalige en beschermde woonvorm realiseren is 2019/2020 voor ca 16 jong volwassenen binnen de dorpskern van de gemeente Oirschot. De jong volwassenen hebben een stoornis in het autisme spectrum met een normale intelligentie, lichte of matige verstandelijke beperking.

Ons uitgangspunt is een beschermde woonvorm te realiseren voor 2 groepen

  • van jong volwassenen waarbij de ene groep aangewezen is op 24-uurs zorg
  • en overdag aangewezen zal zijn op (arbeidsmatige) dagbesteding en waarbij
  • de andere groep overdag richting betaald werk zal gaan en beperkte
  • (woon)begeleiding nodig heeft.
  • Onze visie hierbij is om een kleinschalige en beschermde woonvorm te
  • creëren waarbij deze beide groepen elk met hun eigen mogelijkheden en de
  • juiste begeleiding zich op eigen wijze kunnen ontwikkelen.

Wij zijn dit initiatief in 2015 met een beperkt aantal ouders gestart en bestaan inmiddels in 2019 uit een 15-tal ouder(s). 

Van de ouders verwachten wij een actieve en participerende rol.

Wij hebben een aantal opties en locaties op het oog welke nader onderzocht worden in onze gesprekken met gemeente Oirschot, woningbouwverenigingen en zorgpartners.

De wijze van zorgverlening zal volledig door een zorgpartner verleend gaan worden, gebaseerd op het persoonlijk zorgplan van de individuele bewoner.

Beschrijving van de bewonersgroep
De jong volwassene heeft een vorm van autisme, is normaal begaafd en/of heeft een lichte tot matige verstandelijke beperking de minimale leeftijd van de jong volwassene is 18 jaar; vanaf die leeftijd is men in staat om een eigen inkomen te verwerven (uitkering of inkomen uit werk). Eerder aanmelden kan natuurlijk altijd.

Vooralsnog stellen wij voor om nog geen maximale leeftijd in het bewonersprofiel op te nemen. Dit omdat de kalenderleeftijd niet altijd overeen komt met iemands ontwikkelingsleeftijd en wij op basis van leeftijd dus niet bij voorbaat een toekomstige bewoner willen uitsluiten

De jong volwassene beschikt over voldoende eigen inkomen (salaris/uitkering) of heeft de beschikking over een passende PGB of ZZP zodat hij/zij in staat is om begeleid zelfstandig te kunnen wonen

Wij willen uiteindelijk een beschermde woonvorm realiseren voor ca 16 jong volwassenen

Voldoet aan de criteria van het bewoners profiel er wordt tevens gekeken of de jongvolwassene past binnen de bestaande groep van bewoners.

Meer informatie is te vinden op onze website,
Voorzitter - Arjan van den Heuvel – T 06-53244786
Lid - Marij van Nunen - T 06-57655021