Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Baarle-Nassau: Wooninitiatief BuitenGewoon zoekt bewoners.

Logo Ouderinitiatief  buitengewoon

In Baarle-Nassau willen wij van ouderinitiatief BuitenGewoon een woonvoorziening opzetten voor onze kinderen met een beperking.

Ons doel is om onze kinderen met een verstandelijke beperking, met of zonder lichamelijke handicap, professionele zorg en begeleiding te bieden in een beschutte, veilige, huislijke woonomgeving, waar gezelligheid en ontspanning de boventoon voeren.

Van de ouders verwachten wij een actieve en participerende rol.

Er is een partner gevonden die in Baarle-Nassau een grondstuk heeft waar onze woonvoorziening prachtig op zou passen. En deze partner wil de woonvoorziening ook met ons bouwen. Het gebouw, nabij het centrum van Baarle-Nassau, zal bestaan uit twee woonlagen en bestaat uit 16 appartementen. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een woonkamer en een keuken. De intentie is dat de woning in 2024 opgeleverd wordt.

ASVZ zal de zorg gaan verlenen, gebaseerd op het persoonlijk zorgplan van elke individuele bewoner. Er is 24-uurs zorg en begeleiding aanwezig.

De bewoners zijn jong volwassenen (min. leeftijd 18 jaar) met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met een lichamelijke beperking. Bewoners moeten zelfstandig kunnen voortbewegen (eventueel met rolstoel) binnen het gebouw en zelfstandig kunnen eten en drinken. Ze zijn aangewezen op dagbesteding en hebben een vast inkomen (Wajong uitkering). Ze moeten minimaal ZZP4 hebben en een 24-uurs indicatie.

De nieuwe kandidaten voldoen aan de criteria van het bewonersprofiel en tevens wordt er gekeken of de jongvolwassene past binnen de huidige groep van de bewoners.

Bij het wooninitiatief is nog ruimte voor meer bewoners! Wij zijn op zoek naar jongens en/of meiden die zich kunnen vinden in onze visie en ons bewonersprofiel.

Meer informatie is te vinden op onze website.

Belangstellenden kunnen reageren via de werkgroep werving en selectie: Carin Verschueren, T: 06-21497211 of via dit mailadres.