Wonen zonder beperking

Bavel: Stichting De Ark zoekt per direct een nieuwe bewoner.

Logo de Ark

Stichting De Ark is een ouderinitiatief/wooninitiatief voor mensen met een meervoudige beperking, gevestigd in de wijk Nieuw Wolfslaar op de grens tussen Breda en Bavel.


De Ark is een kleinschalig initiatief, gestart in 2004 en biedt ruimte aan 6 bewoners. Doel is om in de woning een huiselijke sfeer te creëren en dat bewoners veel in gezamenlijkheid doen, zoals maaltijden samen gebruiken en gezamenlijk (een deel van) de vrije tijd doorbrengen. Er is daartoe een grote gemeenschappelijk ruimte met open keuken en een ‘eigen’ kamer met beperkte faciliteiten. De woning beschikt over twee grote badkamers.

De zorgbehoefte van bewoners is 24-uurs zorg, veelal in directe nabijheid, waarbij overdag dagbesteding wordt gevolgd. De zorg wordt geboden door Stichting Amarant (in natura of via PGB), en verleend op basis van het individuele persoonlijk zorgplan.
Het zorgteam bestaat uit ca. 11 enthousiaste en zeer betrokken begeleiders. Er is ook tijdens de nacht een begeleider aanwezig.
Iedere bewoner huurt de eigen woning bij Laurentius Wonen. De stichting beheert en organiseert alle overige faciliteiten die gezamenlijk kunnen, zoals huishoudelijke zaken (voeding, huishoudelijke apparatuur e.d.), energie etc.
Ouders participeren in het beleid van de stichting en zijn ook welkome gast in huis. Zij ondersteunen waar nodig en gewenst (onderhoud tuin, kleine klusjes, af en toe grote schoonmaak).

De huidige bewoners zijn allen vrouwen in leeftijd tussen 24 en 52 jaar. De zorgprofielen zijn VG 05 t/m 08, dus allen met een intensieve zorgvraag, samenhangend met de meervoudige beperking. Enkele bewoners zijn rolstoelafhankelijk, de anderen beperkt mobiel.
Alle bewoners hebben dagbesteding op 4 of 5 dagen in de week op een andere locatie.

Voor de nieuwe bewoner wordt van belang geacht dat deze past bij de andere bewoners en dat de gevraagde zorg goed in te passen is bij de zorgverlening voor de andere bewoners. Er wordt daarbij advies gegeven door een gedragsdeskundige.

Door een kandidaat-bewoner en zijn/haar ouders wordt eerst kennis gemaakt met de woning en de werkwijze. Als de daarbij ervaren sfeer en woonomgeving aanspreekt dan volgt nadere screening op ‘zorginhoud’. Er wordt nagegaan door de zorgaanbieder of de gevraagde zorg geboden kan worden door het zorgteam binnen de geldende kwaliteitsstandaarden. Een gedragsdeskundige beoordeelt mee of een nieuwe bewoner voldoende aansluit bij de huidige bewoners. Van belang is ook dat de beschikbare financiering de gevraagde zorg voldoende dekt.

Contactpersoon:

  • Stichting De Ark: N. Havermans T 06-53392575
  • Woning: Guda van Rennenbergstraat 47, 4854 EN Bavel. T 076-5649801