Wonen zonder beperking

Chaam: Lucas Hoeve te Chaam zoekt per voorjaar 2021 nieuwe bewoners.

Lucas Hoeve is een kleinschalig ouderinitiatief voor (jong) volwassen met autisme en een normale/hoge begaafdheid.

Lucas hoeve is een kleinschalig initiatief in het buitengebied van Chaam, op de boerderij zullen in de schuur 4 studio’s met eigen douche/toilette gerealiseerd worden met een gezamenlijke woonkeuken. Centraal bij het wonen op de Lucas Hoeve staan rust, natuur en dieren (mogelijkheid om eigen huisdier mee te nemen ). De zorg zal grotendeels geboden worden door de eigenares van de boerderij, haar zoon valt ook in de doelgroep en dat is ook de motivatie dit project op te zetten. De boerderij is niet meer als zodanig in gebruik, deze zal enkel recreatief gebruikt worden (houden van dieren/moestuin).

Op de boerderij kunnen 4 bewoners komen te wonen, leeftijd tussen de 18-35 jaar maar belangrijker dan leeftijd is passend in de groep. We vinden het belangrijk dat bewoners die bij ons komen wonen, ook genieten van de rust en de natuur. We gaan er van uit dat bewoners naar school gaan, werken of een andere dagbesteding hebben (evt. deeltijds) mocht dit niet zo zijn gaan we in overleg kijken wat wenselijk zou zijn. Huur en zorg zullen gescheiden zijn, huur zal betaald worden vanuit salaris/wajong. Zorg zal vergoed worden middels PGB (WMO/WLZ) bewoners met een te grote zorgvraag kunnen we helaas niet aannemen. We gaan uit van een 24 uur bereikbaarheid, geen 24 uur aanwezigheid.

Momenteel zijn we nog in opstartfase en zijn er nog geen plaatsen verdeeld, toch nodigen we mensen die interesse hebben al uit te reageren. We kunnen ze dan betrekken bij het hele proces en hun mening en ideeën kunnen dan nog in het geheel worden opgenomen.

De selectieprocedure zal in beginsel plaats vinden middels gesprekken met de eigenaren. We maken gebruik van een bewonersprofiel wanneer wenselijk kan men hier om vragen. 

Meer informatie is te vinden op onze website.

Contactpersoon: Natasja Meersman,
Oude Baan 11, 4861RM Chaam
Tel : 06-18239968