Wonen zonder beperking

Goirle: De vereniging ‘Ouderinitiatief Wonen in Goirle’ (WiG) is op zoek naar nieuwe bewoners.

De vereniging WiG staat voor een woonvoorziening (appartementen met gemeenschappelijke voorzieningen) voor twaalf jong volwassenen met een verstandelijke cq meervoudige beperking, die is gevestigd in de Sint Jansstraat 2-05 te Goirle (in het centrum).

Gebruik van de woonvoorziening is onlosmakelijk verbonden met het lidmaatschap van de vereniging WiG. De financiering van verblijf en zorg gebeurt volgens het model ‘Scheiden van wonen en zorg’. De zorg wordt door de vereniging ingekocht m.b.v. PGB. De toekomstige bewoners zijn zelf huurders van de woonruimte bij Leystromen en medegebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Wij zoeken een kandidaat (man of vrouw):

in de leeftijd van 18 – 40 jaar, waarbij vooral gekeken zal worden naar de ontwikkelingsleeftijd;
met een Wlz-indicatie (Wet Langdurige Zorg) met een 24 uurs indicatie;
hierbij moet worden gedacht aan de noodzaak van een intensieve begeleiding, persoonlijke verzorging en gedragsregulering in een gestructureerde en vertrouwde woonomgeving evenals de noodzaak van dagbesteding.
Belangstelling voor de vacature cq de behoefte aan telefonisch overleg, kan gemeld worden per e-mail aan ons secretariaat onder vermelding van je contactgegevens.

Procedure

Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een oriënterend gesprek met een delegatie van de vereniging WiG. Dit gesprek is uitsluitend bedoeld voor het uitwisselen van nadere informatie en er kunnen geen rechten of verplichtingen aan worden ontleend.
Na wederzijdse instemming volgt een selectiegesprek met eerdergenoemde delegatie.
Een advies door een gedragsdeskundige maakt deel uit van de procedure.
Deze oproep is niet van toepassing op kandidaten met een lichamelijke beperking, maar normaal begaafd zijn. Over de resultaten van zowel het oriënterend als het selectiegesprek wordt schriftelijk gecommuniceerd.

Voor meer informatie over WiG bekijk onze site.