Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Den Bosch: Een woonplek in een warme, huiselijke omgeving? In Huis Beo komt per januari 2024 een appartement vrij!

Logo Huis Beo voor 6 mensen met een verstandelijke beperking

Huis Beo biedt een gezellig thuis voor zes mensen met een verstandelijke beperking.

Het huis is gelegen in een rustige groene omgeving op loopafstand van het centrum van 's-Hertogenbosch. Iedere bewoner heeft een eigen appartement van circa 27 vierkante meter, met daarin een zit-/slaapkamer, een badkamer met douche, wastafel en toilet, en een klein keukentje.

Daarnaast zijn er een gezamenlijke woon- en eetkamer, keuken, en een royale tuin achter het huis.

In huis Beo zien we de bewonersgroep als een waardevolle sociale omgeving: bewoners eten samen, ondernemen -naast de eigen clubjes- gezamenlijke activiteiten, en ze gaan ook samen op vakantie! Daarom nemen we de tijd om in de aannameprocedure goed te kijken of een nieuwe bewoonster zich prettig voelt in de groep.

Het huis is bewoond sinds 2001. De Stichting Concordia Beo huurt het pand van de woningbouwvereniging en fungeert als verhuurder voor onze bewoners. De zorg wordt gezamenlijk ingekocht met de PGB's van de bewoners. De Stichting is hiervoor een samenwerking aangegaan met Prisma voor de zorg en begeleiding in huis, en met Cello voor de dagbesteding van onze bewoners.

Huis Beo is een ouderinitiatief. In het bestuur van de stichting is iedere bewoner door een ouder/ belangenbehartiger vertegenwoordigd. Van de betrokken ouders wordt verwacht dat zij -ieder op zijn of haar eigen manier- een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen in huis.

Huis Beo heeft zes bewoners, waarvan de jongste 32 jaar is, en de oudste 52. Alle bewoners hebben minimaal vier dagen in de week een dagbesteding elders, en daarnaast zijn er ook clubjes buiten de deur.
Onze bewoners kunnen veel zelf, maar hebben begeleiding nodig bij hun activiteiten en onderlinge interactie.
Op dit moment wonen er in huis Beo 5 vrouwen en één man. Alle bewoners hebben een WLZ-indicatie voor 24-uurszorg, minimaal VG04

Eind 2023 gaat onze oudste bewoner - en enige man- verhuizen. In verband met de samenstelling van de groep zoeken wij voor deze open plaats een vrouw, leeftijd rond de 30. Een WLZ-indicatie voor 24-uurszorg, minimaal VG04 is noodzakelijk.

Concordia Beo hanteert een zorgvuldige aannameprocedure, waarbij ook Prisma betrokken is.

Meer informatie over huis Beo is te vinden op onze website of neem contact op met Machteld Terlingen, voorzitter T: 06- 27166486

PS De medewerker van de MEE woonwinkel kan de tekst inkorten indien deze te lang is.

26 september 2011