Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Den Bosch - Oss - Veghel: Stichting Unlimited Wonen zoekt nieuwe bewoners voor een ouderinitiatief

Stichting unlimited wonen

Stichting Unlimited Wonen een initiatief voor mensen met een licht tot matige en/of lichamelijke beperking

Een groep ouders heeft zich verenigd om gezamenlijk een initiatief te starten voor hun kinderen (jong volwassenen) met een lichamelijke en/of licht tot matige verstandelijke beperking. Het doel is om in 2023/2024 een woonvorm te realiseren. Momenteel wordt er druk afgestemd met diverse gemeenten over een geschikte locatie. De voorkeur is een omgeving waar de sociale cohesie tussen de buurt en de bewoners van ons Wooninitiatief optimaal tot zijn recht komt.

Ouders hebben een belangrijke stem in de zorg die geboden wordt en in de sfeer en cultuur die wordt gecreëerd. De zorg wordt collectief ingekocht. Het doel is een woongroep te creëren met de kernwaarden geborgenheid, gezamenlijkheid, uitdaging/impulsen bieden voor ontwikkeling, individualiteit en plezier. Het solidariteitsprincipe een belangrijk uitgangspunt. Het gezamenlijke belang staat centraal bij de totstandkoming van het project, ook na realisatie. Een ieder draagt op zijn/haar wijze een steentje aan het geheel.

Wij zien onze kinderen, circa 8-14 jongvolwassenen tussen ongeveer 18 en 30 jaar, als een kwetsbare groep, die afhankelijk van de handicap, nauwelijks zelfstandig kunnen functioneren. De bewoner beschikt over een PGB, grondslag VG of ZG met minimaal een ZZP-VG04 of AUD03 indicatie, heeft een Wajong-uitkering en beschikt over een bewindvoerder.

Er zijn nog diverse woonplekken beschikbaar.

  • Bij aanmelding wordt er een bewonersprofiel en wijze van financiering toegestuurd
    aan de potentiële bewoner.
  • De gegevens van de potentiële bewoner wordt aangeleverd bij de zorgondersteuner.
  • Gedragswetenschapper(s) stemmen onderling af over vorm en inhoud intakegesprekken
  • Gedragswetenschapper(s) maken afspraken met kandidaten en familie.
  • Intake vindt plaats, bij voorkeur incl. bezoek op de dagbesteding van de potentiële bewoner
  • Gedragswetenschapper(s) schrijven advies
  • Advies wordt verstuurd naar cliënt en zijn familie (PGB houder / opdrachtgever)
  • Na toestemming van cliënt en zijn familie wordt advies Zorgondersteuner verstuurd naar bestuur Stichting Unlimited Wonen

Wilt u meer weten over Stichting Unlimited Wonen neem dan contact op per mail met Paul van de Koevering of T: 06-45346553