Wonen zonder beperking

Gilze: plaatsing op wachtlijst bij Stichting Wevershof is mogelijk

Logo Wevershof

De Wevershof is een woonvoorziening en bestaat inmiddels 18 jaar, ontstaan uit een ouderinitiatief. Er wonen momenteel 8 personen met een matige tot lichte verstandelijke beperking.
Als ouders wilden we een woonvorm opzetten waarin onze kinderen zich veilig en zich thuis zouden voelen met voldoende privacy en met goede 24- uurs zorg.
Omdat dit te waarborgen vonden en vinden we het belangrijk zelf de regie te voeren over de zorg die verleend wordt. De wensen en de mogelijkheden van onze bewoners zijn hierbij het belangrijkste uitgangspunt.
Het is daarom belangrijk dat op basis van gelijkwaardigheid hierover met bewoner, begeleiding en zorgverlener gesproken wordt.

Van familieleden verwachten we dan ook een actieve bijdrage, voor zover mogelijk.
Iedere 3 maanden is er een ouder/familie overleg. Verder organiseren we ook meerdere keren per jaar een gezellige bijeenkomst voor alle betrokkenen.

De bewoners huren zelf het appartement. De zorg wordt verleend door Amarant op basis van zorg in natura of een PGB.
De 3 vrouwen en 5 mannen die op dit moment op de Wevershof wonen variëren in leeftijd van 45 tot 62 jaar. Alle bewoners hebben een matige tot lichte verstandelijke beperking en ontvangen 24-uurs zorg. De zorgzwaarte varieert van VG 4 tot en met VG 6.
Iedere bewoner beschikt over een eigen appartement., op de eerste en tweede verdieping.
Er is een lift aanwezig.
Op de begane grond is de algemene ruimte.

Heeft u vragen over wonen op de Wevershof en/of wilt u weten hoe u op de wachtlijst voor een plaats op de Wevershof kunt komen, neem dan contact op met Angela de Jong T: 06-48499912