Wonen zonder beperking

Helmond(Stiphout): Stichting Stiphoudt leefhuis zoekt per (01-12-2022) nieuwe bewoners

Logo Stiphout leefhuis

Leefhuis Stiphoudt is een woonvorm voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. De bewoners huren hun studio van woningstichting Compaen en krijgen de begeleiding bekostigd vanuit hun persoonsgebonden budget.

Het initiatief voor de ontwikkeling van het leefhuis is genomen door ouders met een kind met een verstandelijke beperking. In hun directe leefomgeving was nog geen woonvoorziening terwijl er wel sprake was van een behoefte, Een aantal ouders hebben toen het initiatief genomen voor de opzet van een leefhuis in Stiphout.(Helmond)

Samen met Woningstichting Compaen is een woonvoorziening ontwikkeld voor 18 mensen met een verstandelijke beperking. Zij krijgen iedere een eigen studio met een aparte badkamer en toilet. Er zijn drie woonlagen waar op iedere woonlaag 6 bewoners en op iedere woonlaag is een gemeenschappelijke woonkamer met keuken. Zoals aangegeven zij huren zelf van de woningstichting en hebben recht op huursubsidie. Er is 24 uurs begeleiding aanwezig in huis. De zorg wordt bekostigd uit het PGB en zal worden verzorgd door Fittin een onderdeel van Prisma.

Het gaat dus om een woonproject in het kader van scheiden wonen en zorg.
De bewoners hebben een individuele huurovereenkomst met Compaen, ze beschikken over een indicatie en sluiten een overeenkomst met de stichting Stiphoudt, deze drie overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De bewoners moeten minimaal 18 jaar oud zijn en bij voorkeur uit de directe omgeving komen van het Leefhuis. Belangrijk vinden wij dat de bewoners bij elkaar passen en met elkaar moeten kunnen samenwonen. De leeftijden mogen verschillend zijn evenals hun ondersteuningsvraag. Het is de bedoeling dat de bewoners overdag hun dagbesteding elders hebben. We vinden het namelijk belangrijk dat werken en wonen gescheiden zijn.

Er zijn drie woonlagen in huis per woonlaag wordt bekeken wie het beste bij elkaar passen.

De woonvoorziening moet nog van start gaan, we verachten eind 2022 van start te kunnen gaan er zijn nu nog 2 open plaatsen

Als u interesse heeft kunt u zich aanmelden, waarna we contact met u opnemen. Bekijk onze website hier kunt u meer informatie terugvinden
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Ad van den Brand, T: 06-29581768 of via het contactformulier op de website.

PS De medewerker van de MEE woonwinkel kan de tekst inkorten indien deze te lang is.

26 september 2011