Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Mill: Stichting de Ladder Mill zoekt nieuwe bewoner

Logo stichting de ladder Mill

Stichting de Ladder Mill is een klein wooninitiatief voor 6 tot 8 jong volwassenen in Mill met een (ernstig) verstandelijke en eventuele lichamelijke beperking, ontstaan vanuit het enthousiasme van 2 ouderparen om een stabiel thuis te creëren voor hun kinderen.

“De Ladder” staat voor onze visie: met de juiste hulp en door samenwerking kunnen we stabiel en evenwichtig stijgen tot de juiste hoogte. We kunnen tezamen zorgen voor een goede balans, stabiliteit en een transparante leefomgeving. De hoogte van klimmen is niet van belang, als wel het zorgen van een goede balans op de juiste trede door het steeds weer participeren op de mogelijkheden van het moment. Wij bieden met ons eigen, betrokken team onze kinderen een warm, veilig en stabiel thuis.

De individuele zorgvraag staat voorop, maar mag niet ten koste gaan van het welbevinden van medebewoners. Wij gaan uit van een positieve benadering in begeleiding.

Een belangrijke voorwaarde vinden wij de participatie van ouders/verwanten om te komen tot de juiste, vraag-gestuurde, ondersteuning van de bewoners. Open communicatie en samenwerking staan dan ook hoog op onze “ladder”. De Ladder bestaat inmiddels 6 jaar en is volledig zelfstandig. Zorg wordt gefinancierd uit PGB.

Onze jongeren zijn in de leeftijd tussen 21 en 32 jaar en bestaat uit 4 jongens en 2 meiden met wisselende uitdagingen in zorg en financiering vanuit PGB.

Wij hebben plaats voor een nieuwe bewoner die zich bij ons thuis kan voelen. ZZP 5-8

Uitgangspunt van samenstelling van bewoners is dat ieder zijn eigen capaciteiten zo goed mogelijk moet kunnen benutten en zich veilig en goed voelt met de mensen om zich heen. Wij gaan samen onderzoeken of deze plek passend is.


Meer informatie kunt  u vinden op onze website. Of neem contact op met mevr. S. jans of  T; 06 48 123 931.