Wonen zonder beperking

Oisterwijk: Stichting GOED wonen Oisterwijk zoekt per direct een nieuwe bewoner/ster.

GOED wonen Oisterwijk is een ouderinitiatief voor mensen met een beperking.

De visie en het beleid is door de ouders geformuleerd en blijven invloed hebben op de uitvoering ervan. Er is gekozen om de verantwoordelijkheid voor huisvesting en de zorg in eigen beheer te houden. De praktische uitvoering van de begeleiding is overgedragen aan een gecontracteerde zorgaanbieder.
GOED wonen Oisterwijk bestaat sinds juli 2019, 5 jaar.
Van ouders wordt verwacht een actieve bijdrage te leveren in bestuur, vereniging, een commissie of werkgroep.
GOED wonen Oisterwijk is gevestigd in het centrum van Oisterwijk. Dichtbij winkels, horeca en culturele voorzieningen. Er zijn drie woonlagen met ieder een gezamenlijke woonkamer en 19 appartementen.
ASVZ is de zorgaanbieder die gecontracteerd is.
GOED wonen Oisterwijk heeft gekozen voor een samenwerkingsvorm vanuit de driehoeksvisie. Dit betekent dat er uitgegaan wordt van gelijke posities van bewoner, ouders/familie en de zorgaanbieder.

Er zijn 19 appartementen en 3 woonlagen. Op iedere woonlaag wonen 6 à 7 bewoners.
De minimumleeftijd is vastgesteld op 21 jaar en een nieuwe bewoner mag niet ouder zijn dan de oudste bewoner. Bij GOED wonen Oisterwijk wonen zowel mannen als vrouwen. De begeleidingsvraag van de 3 woonlagen is verschillend op basis van mogelijkheden en mate van zelfstandigheid. Een nieuwe bewoner moet passen in de bestaande groep van de betreffende etage.
De gewenste zorgzwaarte is VG 3 / 4, de zorg wordt met PGB vanuit een WLZ-indicatie, gefinancierd.

Het beschikbare appartement is geschikt voor een bewoner/ster afhankelijk van een rolstoel of een bewoner/ster die op korte termijn hiervan afhankelijk zal zijn.

Het selectieproces loopt achtereenvolgens via de wachtlijstcommissie, een gesprek met teamleider en orthopedagoog en afstemming met bestuur.
Het bewonersprofiel van GOED wonen Oisterwijk: volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking, eventueel gecombineerd met een lichamelijke beperking. Bewoners moeten zich ( evt. met rolstoel ) zelfstandig kunnen voortbewegen binnen het gebouw en zelfstandig kunnen eten en drinken.

Bekijk meer informatie op onze website of neem contact op met N. Massuger, secr. GOED wonen Oisterwijk.