Wonen zonder beperking

Oosterhout (NB): Stichting Covída zoekt per 1 juni 2020 bewoners voor haar woning in oprichting.

Stichting Covída, sámen leven

Wij zijn bezig een woonplek te realiseren waar mensen met een verstandelijke beperking met elkaar samen leven middenin de maatschappij. Een plek waar echt geleefd wordt!

Covída biedt een beschermde woonomgeving met zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Zij doet dit in een woning waar 2x8 mensen samenwonen. In de begeleiding zijn betrokkenheid (“vanuit het hart”), samen optrekken en kwaliteit belangrijk voor ons.

Op dit moment lopen er gesprekken met een ontwikkelaar en een zorgaanbieder om te onderzoeken of we samen met hen onze droom kunnen verwezenlijken.

Covída is opgericht door de ouders van Luc, een jongen van 20 jaar met een verstandelijke beperking.

Bewonersprofiel Stichting Covída

Covída biedt wonen aan 2 x 8 bewoners waar de nadruk ligt op groepsgericht wonen.

Bewoners van Covída: 

  • hebben behoefte aan een groepsgerichte benadering
  • hebben een verstandelijke beperking;
  • zijn in de leeftijd van 18 tot ruim 40 jaar;
  • hebben een WLZ indicatie voor zorgprofiel 3,4,5 of 6; 
  • hebben PGB of zijn bereid om de zorg in natura indicatie om te zetten naar een PGB;
  • hebben minimaal 4 dagen per week een dagbesteding of werk;
  • hebben voldoende inkomen zoals bv een Wajong om huur, service kosten en kosten levensonderhoud te kunnen betalen;
  • hebben een wettelijk vertegenwoordiger, die de missie en visie van Covída onderschrijft;
  • hebben een actief betrokken netwerk. Bv voor het verrichten van hand-en spandiensten, deelname aan werkgroepen, uitvoeren van sponsoractiviteiten.

Wij streven naar een goede match tussen de bewoners. Er wordt gezocht naar overeenkomsten op een aantal domeinen. Ook wordt gekeken of Covída een passend antwoord heeft op de ondersteuningsvraag van de bewoner.

Er worden afspraken gemaakt over passende ondersteuning voor iedere bewoner. Wanneer een bewoner zeer specifieke vragen heeft die voortkomen uit ernstige problematiek op fysiek gebied, gedragsproblematiek, zoals bv. middelenverslaving, dan kan Covída hierop geen passend antwoord geven. Covída biedt geen behandeling.

Heb je interesse?

We komen graag met je in contact telefonisch 06-10704710 (Ingrid Benoist) of via onze email.
Meer informatie is ook te vinden op onze website