Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Rijsbergen: Stichting WoonZorg Rijsbergen zoekt een nieuwe bewoner

Sinds 1998 is door een groep ouders/vertegenwoordigers van 10 mensen met een verstandelijke beperking de Stichting WoonZorg Rijsbergen opgericht.

Doel van de Stichting is het realiseren en in stand houden van een woonvorm voor deze bewoners waarbij zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen met de noodzakelijke zorg en begeleiding.

De tien bewoners van de appartementen aan de Laguitensebaan te Rijsbergen huren ieder van woningcorporatie Thuisvester .Zij betalen deze huur met huurtoeslag vanuit hun uitkering en/of inkomen. Net als iedere andere inwoner van Rijsbergen betalen zij hun belastingen en verzekeringen. De noodzakelijke ondersteuning en begeleiding krijgen zij van Prisma, aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking.

Er is op dit moment op  de Laguitensebaan een appartement vrij.

Gezien de groepssamenstelling is er door het bestuur in samenwerking met Prisma een profiel opgesteld waar de toekomstige bewoner aan zou moeten voldoen:

Profiel

Het is belangrijk dat een nieuwe bewoner van de Laguitensebaan het fijn vindt om samen te leven en wonen met de medecliënten. De nieuwe bewoner is in staat om prettig aanwezig te zijn en te functioneren in een groep en de nieuwe bewoner is mobiel.

De Laguitensebaan is niet geschikt om te wonen voor cliënten die gedragsproblemen laten zien waardoor het gevoel van veiligheid van anderen in gevaar zou kunnen komen. Tevens blijkt de locatie niet geschikt voor mensen met autisme die op zichzelf zijn en weinig tot geen behoefte hebben aan contact met anderen.

Het is belangrijk dat de ouders/ wettelijke vertegenwoordigers of familieleden van de nieuwe bewoner actief participeren in dit ouderinitiatief.

De mogelijk nieuwe bewoner zal bij de intake gescreend worden door een gedragsdeskundige van Prisma.


Financiering van de zorg/indicatie
 

  • Vanaf zzp 3 en hoger.
  • Dagbesteding: de nieuwe bewoner heeft overdag dagbesteding,werk, BSW of een alternatief.
  • Geslacht: man of vrouw.
  • Cognitief niveau van functioneren; licht of matig verstandelijke beperking.
  • Leeftijd: Vanaf 20 jaar.


Voor meer informatie over het wooninitiatief kunt u bellen naar de voorzitter van Stichting WoonZorg Rijsbergen Margot Hanssen T: 06-53953350