Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Rosmalen (Groote Wielen): Woongroep Spirea zoekt nieuwe bewoner.

Woongroep Spirea is een particulier woon- ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel (NAH). Het is een ouderinitiatief van Stichting Spirea met zorg verleend door Fittin/ Prisma.

Het initiatief is van start gegaan in 2008. De opzet is om een blijvend prettige woonomgeving te creëren voor de bewoners. Dit alles in onderling overleg en betrokkenheid van bewoners, zorgverleners, ouders en verwanten. Men heeft een eigen appartement en woont begeleid zelfstandig. De zorgbehoefte verschilt per bewoner. Elke bewoner is vrij om al dan niet deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Het stichtingsbestuur bestaande uit ouders heeft geregeld overleg met de zorgverlener over invulling en continuering van goede zorg. Ook zijn er contacten met de woningbouwvereniging (ZAYAZ) .Twee keer per jaar is er een vergadering waarbij alle ouders en verwanten aanwezig zijn. Ouders zorgen ook voor kleine taken: vervangen kapotte spullen, een keer per maand organiseren van een gezamenlijke maaltijd, nieuwjaarsbijeenkomst enz.

De zestien (nu 15) bewoners kunnen het meeste zelf maar hebben af en toe extra hulp nodig. De begeleiding helpt op afspraak. Bijvoorbeeld met het onderhouden van sociale contacten en structuur aanbrengen. In de nacht is geen begeleiding aanwezig, maar wanneer er een noodsituatie is , dan kan de nachtzorg gebeld worden. Zij zijn dan snel ter plaatse. Op die manier is er toch iemand dichtbij.

In het gebouw zijn twee gezamenlijke ruimtes beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Bewoners zoeken elkaar beperkt op. De leeftijden lopen uiteen. De jongste is rond de 30 jaar en de oudste rond de 55 jaar.

De bewoner heeft een eigen appartement , met benodigde begeleiding. De begeleiding is maatwerk en gericht op de individuele behoeftes en ontwikkelingsmogelijkheden. De appartementen zijn voorzien van een woonkamer met open keuken, een badkamer, slaapkamer en apart toilet. Er is een gezamenlijke tuin en gezamenlijk ruim balkon.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement bij dit wooninitiatief:

  • De visie van Stichting Spirea onderschrijven.
  • De zorg en begeleiding is geboden door Fittin / Prisma via een WLZ-WMO indicatie. Ook met een PGB ( en of ZIN) is de zorg geboden door Prisma.
  • De toekomstige bewoner heeft ( deels) werk of dagbesteding.
  • Er mag geen sprake zijn van agressie of drugs- en- of alcoholverslaving.
  • De bewoner is verplicht mee te betalen aan de huur van de gemeenschappelijke ruimte, als je via de woningbouwvereniging huurt. Als je woont via Prisma dan neemt de zorgaanbieder deze kosten op zich. De gebruikskosten van de gemeenschappelijke ruimtes (gas, elektra, water, wettelijke heffingen enz. worden betaald door Stichting Spirea als je huurt via Zayaz. Hiervoor betaalt elke bewoner 25 euro per maand. Als je woont via Prisma dan nemen zij een deel van deze kosten op zich.


Wilt u meer informatie ? dan kunt u contact opnemen met Marlies Dings T: 073-5218867 of T: 06-10312117