Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Rosmalen (Groote Wielen): Woongroep Spirea zoekt nieuwe bewoner.

Plaatsnaambord Rosmalen

Woongroep Spirea in de Groote Wielen te Rosmalen zoekt per heden een nieuwe bewoner. Plaatsing in de toekomst (op de 'wachtlijst') is ook bespreekbaar.

Woongroep Spirea is een particulier woon- ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Het is een ouderinitiatief van Stichting Spirea waardoor de zorg verleend wordt door Fittin/ Prisma. De begeleiding betreft geplande zorg dus enige zelfstandigheid wordt van je verwacht.

Voorwaarden voor een passend profiel op deze locatie is:

  • in bezit van een VG indicatie ( geen WMO beschikking of WLZ GGZ indicatie).
  • vanwege geplande zorg zijn/haar zorgvraag kan uitstellen.
  • in basis geen nachtzorg nodig heeft.
  • (deels) werk of dagbesteding heeft.
  • er is geen sprake van agressie, drugs- en/ of alcoholverslaving.


Het initiatief is van start gegaan in 2008. De opzet is om een blijvend prettige woonomgeving te creëren voor de bewoners. Dit alles in onderling overleg en betrokkenheid van bewoners, zorgverleners, ouders en verwanten. Men heeft een eigen appartement en woont begeleid zelfstandig.
De zorgbehoefte verschilt per bewoner. Elke bewoner is vrij om al dan niet deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten. Het stichtingsbestuur bestaande uit ouders heeft geregeld overleg met de zorgverlener over invulling en continuering van goede zorg. Ook zijn er contacten met de woningbouwvereniging (ZAYAZ) .Twee keer per jaar is er een vergadering waarbij alle ouders en verwanten aanwezig zijn. Ouders zorgen ook voor kleine taken: vervangen kapotte spullen, een keer per maand organiseren van een gezamenlijke maaltijd, nieuwjaarsbijeenkomst enz.

De zestien (nu 15) bewoners kunnen het meeste zelf maar hebben af en toe extra hulp nodig. De begeleiding helpt op afspraak. Bijvoorbeeld met het onderhouden van sociale contacten en structuur aanbrengen. In de nacht is geen begeleiding aanwezig, maar wanneer er een noodsituatie is , dan kan de nachtzorg gebeld worden (indien verblijf op intramurale basis is). Zij zijn dan snel ter plaatse. Op die manier is er toch iemand dichtbij.

In het gebouw zijn twee gezamenlijke ruimtes beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor feestelijke en gezamenlijke activiteiten. Bewoners zoeken elkaar af en toe (en naar eigen behoefte) op om bijvoorbeeld samen televisie te kijken of een spelletje te spelen.. De leeftijden lopen uiteen. De jongste is rond de 30 jaar en de oudste rond de 55 jaar.

De bewoner heeft een eigen appartement , met benodigde begeleiding. De begeleiding is maatwerk en gericht op de individuele behoeftes en ontwikkelingsmogelijkheden. De appartementen zijn voorzien van een woonkamer met open keuken, een badkamer, slaapkamer en apart toilet. Er is een gezamenlijke tuin en gezamenlijk ruim balkon.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een appartement bij dit wooninitiatief:

  • De visie van Stichting Spirea onderschrijven.
  • De zorg en begeleiding is geboden door Fittin / Prisma via een WLZ indicatie. Ook met een PGB ( en of ZIN) is de zorg geboden door Prisma.
  • De bewoner is verplicht mee te betalen aan de huur van de gemeenschappelijke ruimte, als je via de woningbouwvereniging huurt.
  • De gebruikskosten van de gemeenschappelijke ruimtes (gas, elektra, water, wettelijke heffingen enz. worden betaald door Stichting Spirea als je huurt via Zayaz. Hiervoor betaalt elke bewoner 25 euro per maand.Wilt u meer informatie ? dan kunt u contact opnemen met Marlies Dings T: 073-5218867 of T: 06-10312117   

Huis-spirea.png