Wonen zonder beperking

Sprundel: Ouderinitiatief De Parel zoekt een nieuwe bewoner.

De Parel is een kleinschalig ouderinitiatief dat woonruimte en zorg biedt aan 16 (jong-)volwassenen met een stoornis in het autisme spectrum en een verstandelijke beperking.

De Parel (geopend in 2017) biedt een prettige en veilige woonplek ‘als thuis’.

Ouders vormen het bestuur en hebben zitting in diverse commissies rondom de zorg en de dagelijkse gang van zaken.

Het gebouw (eigendom van een particuliere verhuurder) bestaat uit 2 woonlagen met ieder 8 volwaardige appartementen (45-50m2) met een woonkamer met keuken, een aparte slaapkamer, een badkamer en een terras of balkon. Daarnaast beschikt elke woonlaag over een gezamenlijke woonkamer met keuken en een ruime tuin.

Het complex ligt aan de hoofdstraat van het dorp. Winkels, openbare gebouwen en openbaar vervoer bevinden zich op loopafstand.

ASVZ biedt 24-uurs zorg binnen De Parel. De begeleiding is er op gericht om zoveel mogelijk het normale leven te ervaren.


De Parel is in de basis bedoeld voor (jong-)volwassenen (ca. 18 tot 40 jaar) met een autistisme spectrum stoornis en een verstandelijke beperking. Doorgaans is een WLZ-indicatie op basis van Zorgprofiel VG-4 of VG-6 van toepassing.

Kandidaten met een verstandelijke beperking die geen diagnose autisme hebben maar die wel behoefte hebben aan een duidelijke structuur in het dagelijks leven, kunnen eveneens in aanmerking komen voor woonruimte en zorg binnen De Parel.

De zorg bij De Parel is niet toegesneden op kandidaten met alcohol- of drugsproblemen of enige andere vorm van verslaving en op kandidaten met rustverstorend, intimiderend, agressief of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

De bewoners bezoeken 4 dagen per week (extern) werk of dagbesteding.

Op de begane grond is een appartement vrij. De nieuwe bewoner moet passen binnen de huidige groep (overwegend) jonge bewoners (twintigers) waarvoor overzicht, vaste routines, een gevoel van veiligheid, beperking van het aantal prikkels en een grote voorspelbaarheid erg belangrijk zijn.

Na een wederzijds oriënterend gesprek met een ouder/bestuurslid, wordt de zorgverlener betrokken bij de aanname. De procedure bestaat verder uit een psychologisch en/of orthopedagogisch onderzoek, een huisbezoek en uiteraard een bezoek aan De Parel.

Het van belang alle relevante stukken van zorgverleners (woning, dagbesteding, school, behandelaars etc.) te delen met de zorgverlener.

Meer informatie is te vinden op onze website of neem contact op met  onze contact persoon Dimphy Rijpers T: 06-52491057