Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Roosendaal/Halderberge/Rucphen: Stichting GeWOON Wij! zoekt nieuwe bewoners voor het realiseren van een nieuw ouderinitiatief in of nabij de gemeente

Logo GeWOON Wij

Het doel van Stichting GeWOON Wij! is het realiseren van een kleinschalig, veilig en gezellig thuis voor mensen met een verstandelijke beperking, met zorg op maat.

Stichting GeWOON Wij! is eind 2022 opgericht door de ouders van 4 jongeren met een verstandelijke beperking. Het idee om een stichting op te richten is ontstaan tijdens de zoektocht naar een passende toekomstige woonplek voor onze jongvolwassen kinderen.

We zijn op zoek naar een geschikte woning waarin de bewoners ruimte hebben om met elkaar te zijn en iedere bewoner een eigen zit-slaapkamer heeft met eigen sanitair. Een klein zorgteam gaat zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en voor de begeleiding van de bewoners. We werken samen met Woondroomzorg, zij regelen de zorg en begeleiding.

Ouders/naasten van bewoners worden actief betrokken bij het verder ontwikkelen van het initiatief om Stichting GeWOON Wij! verder uit te bouwen en tot een succes te maken. Dat kan zijn door bijvoorbeeld zitting te nemen in een commissie, door klusjes te doen, door te helpen bij activiteiten enz.

Voor een prettig en veilig leefklimaat voor iedere bewoner, is het belangrijk dat de bewoners passen binnen onderstaand bewonersprofiel.

Bewoners van GeWOON Wij!:

  • zijn jongvolwassen (18+) met LVB en/of bijv. ASS - hebben WLZ-indicatie VG 4 t/m VG 7 (PGB) 
  • hebben een match met andere bewoners
  • zijn in staat om gezamenlijk in een groep te wonen 
  • hebben een vast inkomen (bijv. Wajong)
  • hebben minimaal 4 dagen per week dagbesteding
  • vertonen geen grensoverschrijdend of agressief gedrag 
  • hebben geen verslavingsproblematiek 
  • hebben een wettelijk vertegenwoordiger die de visie en het gedachtengoed van Stichting GeWOON Wij! onderschrijft

Wanneer u geïnteresseerd bent in ons initiatief, komen we graag in contact met u. Twee bestuursleden (commissie zorg) zullen samen met u een afspraak maken om kennis te maken.

Heeft u vragen, wilt u meer weten, heeft u interesse, bekijk de website en neem dan contact op met Ingrid Stemfoort (secretariaat), T06-44430936.