Wonen zonder beperking

Boxtel: Stichting Woongewoon zoekt nieuwe bewoners.

02-05-2019

Stichting Woongewoon is een initiatief voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking


De visie op hoe de begeleiding vorm gegeven moet worden, sluit aan op de eigen regie van de bewoner. De stichting geloofd oprecht in de kracht en creativiteit van mensen en wil hen de ruimte bieden om in overleg met de begeleiding (en eventueel met zijn vertegenwoordiger) vorm te geven aan de begeleiding.
De begeleiding heeft als het uitgangspunt; normaal, wat normaal kan en bijzonder waar nodig. Bij de begeleiding van de bewoner gaan we uit van zijn eigen regiemogelijkheden, hierbij eventueel ondersteund door zijn vertegenwoordiger.
De bewonersgroep bestaat uit jongvolwassenen.
De ouders/naasten blijven altijd betrokken en een belangrijk onderdeel van de leefgroep. We verwachten van ouders dat ze graag samenwerken met andere ouders en in de opvoeding van het kind een weg gevolgd hebben die aansluit bij onze visie.
De Pastorie is gesitueerd op een centrale plaats in Boxtel, er zijn 7 appartementen, twee op begane grond, drie op de eerste verdieping en twee op zolder. Aangezien het pand een rijksmonument is,kan het niet geschikt gemaakt worden voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Op de begane grond is een gemeenschappelijke woonkeuken, huiskamer, spelkamer en buiten een tuin.
Woonstichting St Joseph verhuurd de appartementen aan de Baronielaan. De begeleiding wordt uitgevoerd door een vast team van medewerkers van Home Instead.
De begeleiding is aanwezig bij de start van de dag,na de dagbesteding en in de weekenden.
Iedere bewoner heeft zijn of haar eigen dagbesteding.

De bewonersgroep bestaat uit 7 jongvolwassenen. We streven naar een homogeniteit in leeftijd/levensfase en diversiteit in geslacht en aard van de beperkingen.
De bewonersgroep past in het profiel van ZZP 4VG , de kosten voor de begeleiding in de woning worden verzilverd in PGB.
De huur van het appartement wordt voldaan aan de woningbouwvereniging, betaald uit het inkomen van de bewoner (Wajong?). De huurkosten vallen binnen de huursubsidiegrens.

De groep van bewoners van de Pastorie is compleet als ze met 7 personen zijn. Op dit moment zijn er 3 plaatsen die ingevuld kunnen worden. Gelet op de huidige man/vrouw verdeling, willen we er zeker nog een jonge dame bij.Er is nog een appartement vrij op de begane grond, op de eerste verdieping en een op zolder. De appartementen worden gerealiseerd in de zomer/najaar van 2019.

Een belangstellende zoekt contact met Stichting Woongewoon.
Eerst is er een vrijblijvend gesprek met een contactpersoon van Stichting Woongewoon. Als de kandidaten hierna besluiten om zich aan te melden, wordt er een aanmeldformulier ingevuld.
De potentiele kandidaat heeft samen met zijn ouders/naaste een gesprek met twee vertegenwoordigers van Stichting Woongewoon. Is het voor de kandidaat te spannend, hoeft deze niet de hele tijd bij het gesprek aanwezig te zijn. Vanuit Stichting Woongewoon komt er èèn van de ouders samen met een onafhankelijk bestuurslid naar het gesprek. Na het gesprek besluiten beide partijen of ze verder willen gaan in de aanmeldprocedure. Wordt de procedure voortgezet zal er een adviseur ingeschakeld voor verdere beoordeling of het een passende match is.

Meer informatie is te vinden op onze website , via Facebook en Instagram
Verder zijn we voor vragen bereikbaar via deze mailadressen: Contact  of Informatie