Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Tilburg: Woondroom Tilburg zoekt nieuwe bewoner

Logo WoonDroom ouderinitiatief zelfstandig wonen

Woondroom Tilburg in Tilburg West heeft ruimte voor een nieuwe bewoner met een ASS diagnose en een normale tot hoge begaafdheid en minimaal 21 jaar.

  • Je huurt zelfstandig (met huurtoeslag) en woont zo zelfstandig mogelijk met hulp van begeleiding. Je stelt samen met de begeleiding en mantelzorgers een persoonlijk plan op waarin jouw persoonlijke doelen staan vermeld. Er is een gezamenlijk appartement voor gezamenlijke maaltijden en/of activiteiten.
  • Je hebt een geheel of gedeeltelijke dag invulling in de vorm van studie, dagbesteding of (vrijwilligers)werk
  • De kosten voor de begeleiding/zorg worden betaald door een PGB (WLZ).

We zijn een stichting (Woondroom Tilburg), een ouderinitiatief voor 8 volwassenen met ASS, met voor iedere bewoner een eigen appartement en een gezamenlijke ruimte voor eten, gezelschap e.d. Het appartement huur je zelf bij de woningbouwvereniging (Tiwos); het is mogelijk hiervoor huurtoeslag te krijgen.

We zijn 13 jaar bezig als ouderinitiatief, voortgekomen uit de wens van ouders om hun familielid een zo groot mogelijke zelfstandigheid te bieden vanuit eigen regie en meedenken. Vanaf de startfase is solidariteit en samenhang als belangrijk ervaren: dat wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de goede zorg en begeleiding van ons familielid, dus is solidariteit een van de uitgangspunten voor de zorg, betaald uit PGB (WLZ).

Het ouderinitiatief verwacht van de mantelzorgers/mentoren wezenlijke bijdragen in het beleid en de begeleiding van de bewoners; hiervoor worden per jaar 6 algemene vergaderingen gehouden, waarin alle contactpersonen met het Dagelijks Bestuur en de coördinator overleggen over dagelijkse gang van zaken.

  • Woondroomzorg is de organisatie waar wij een beroep op doen voor de begeleiding/zorg. Vanuit de gedachte: leven en wonen in een zo groot mogelijke zelfstandigheid, wordt de zorg verleend “door op de handen te zitten”
  • Er zijn 8 appartementen bewoond door 8 mannen (toevallig!) in de leeftijd van 24 – 55; de bewoners zijn normaal tot hoog begaafd en hebben allemaal een stoornis in het autistisch spectrum, van (voormalig) ZZP 3 tot 5. De zorg wordt gefinancierd uit PGB gelden.

Na inschrijving via onderstaand emailadres, word je uitgenodigd, samen met ouders/mentor(en) voor een kennismakingsgesprek en evt. vervolggesprekken. Het appartement kan worden bezichtigd en evt. kan er inrichting worden overgenomen. Er is een bezichtiging mogelijk. Er is een bewonersprofiel.

Meer informatie is te vinden op de algemene website van Woondroom of neem via de e-mail contact op met Emmi Elias.