Wonen zonder beperking

Tilburg: Wooninitiatief De Zevenhoek mogelijkheid tot plaatsing op wachtlijst

Logo Zevenhoek

Wooninitiatief De Zevenhoek is een ouderinitiatief voor 16 jong-volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Op dit moment is er geen woonplek beschikbaar maar plaatsing op de wachtlijst kan natuurlijk wel.

Enkele van de criteria om toegelaten te worden zijn:

  • Een passende indicatie: minimaal ZZP 3 VG (Wlz);
  • Leeftijd tussen 22 en 35 jaar oud
  • Ouders/verwanten willen zich actief inzetten voor het ouderinitiatief en onderschrijven onze visie.


Mer informatie over de criteria, ons bewonersprofiel en onze visie kunt u vinden op onze website. 
U kunt ook contact opnemen met Mieke de Jong T 06 -31 17 05 81.