Wonen zonder beperking

Hapert: Toekomstige medebewoner gezocht voor ouderinitiatief Wonen in Hapert (WIH).

Onze toekomstige medebewoner is een:

 • vriendelijke en open jongen of meisje
 • in de leeftijd 21 - 40 jaar
 • met een lichte tot matige verstandelijke beperking
 • die (kleinschalig) wil wonen in Hapert en dit tot een (tweede) “thuis” wil maken

Is iemand die:

 • zoveel als mogelijk is, zelfstandig wil en kan gaan wonen, met behulp van (persoonlijke) zorg op maat
 • rekening wil en kan houden met elkaar, andere mensen, overige ouders, omgeving én zorgverlener
 • zich veilig voelt met én naar elkaar
 • zich daarbij op zijn/haar gemak voelt en geen (al te grote) gedragsproblemen heeft
 • corrigeerbaar en aanspreekbaar is op algemene normen en waarden
 • wil, en ook positief kan staan t.o.v. het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met een beperking
 • een toekenning beschikking heeft voor minimaal ZZP 3/PGB (CIZ-indicatie), of is bereid deze aan te vragen
 • voor de nachtelijke uren, niet (continu) afhankelijk is van (aanwezige) zorg en/of begeleiding
 • een daginvulling heeft zoals dagbesteding of werk(voorziening)
 • woonachtig is in de Kempen of omgeving
 • tevens voldoet aan de opgezette visie op zorg en welzijn

Maar is ook iemand die:


 • het gevoel heeft welkom te zijn in onze kleinschalige, sociale en veilige woonvorm met zorg en begeleiding
 • zich in zijn/haar persoonlijke wensen (als mens) gesteund voelt
 • het belangrijk vindt de eigen identiteit te behouden

Belangstelling neem dan contact op met Wilma Sweegers, of kijk op de website van Stg. "Wonen in Hapert,
Tel 06-15680416.