Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Vught: Wooninitiatief Natuurlijk Thuys zoekt bewoners

Logo Natuurlijkthuys

Stichting Natuurlijk Thuys is een ouderinitiatief voor het beschermd en begeleid wonen van 10 jong volwassenen met een verstandelijke beperking. Een kleinschalige woonvorm met 24 uurs zorg, in de vorm van een zorgvilla. Waar de bewoners beschermd kunnen wonen en samen een familie vormen. Iedere bewoner is uniek, samen vormen zij een prachtig geheel.

Wij hebben inmiddels een stichting gevormd en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De initiatiefnemers (3 ouderparen) kijken nu uit naar ouders die op zoek zijn naar een fijne plek voor hun kind. Ouders die graag mee willen denken en betrokken willen blijven. Wij hebben een fantastische plek in Vught op het oog voor nieuwbouw. De bestemmingsplanwijzigingen zijn in voorbereiding en de gesprekken over de aankoop van de grond met de ontwikkelaar lopen voorspoedig. Ook de Gemeente Vught is erg enthousiast. Verworven informatie wijst uit dat wij met 10 bewoners een 24-uurs zorg kunnen inkopen. De zorgindicatie dient dan WLZ VG04/VGO6 te zijn. 

De sfeer binnen de woning zal ook voor een belangrijk deel bepaald worden door de samenstelling en de grootte van de groep. Wij streven naar een samenstelling waarbij mensen zich bij elkaar en in de groep op hun gemak voelen. Het verschil tussen “gewoon” vrienden zijn en werkelijk met elkaar samenwonen vraagt om persoonlijkheden die bij elkaar passen. We willen kijken naar de meerwaarde die mensen ten opzichte van elkaar kunnen bieden in die zin dat zij elkaar aanvullen. Denk aan begeleidingsbehoeftes, levensritmes, communicatiebehoeftes, interesses en karaktereigenschappen. Bij elkaar passen betekent in dit geval niet persé hetzelfde zijn, maar juist een aanvulling vormen op elkaar. Wij denken dat een zekere vorm van variatie gunstig is voor zowel de groepsdynamiek als ook de mogelijkheid om elkaar aan te vullen, te helpen en te stimuleren. Verschillen mogen niet zo groot zijn dat de groepsvorming en het evenwicht worden verstoord. De doelgroep bestaat uit jong volwassenen, met een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes, met een mentale beperking. Mensen met een ernstige psychische stoornis zouden een onevenredig beslag op de begeleiding kunnen leggen waardoor de balans in deze kwetsbare groep verstoord zou kunnen. Er wordt een aannameprocedure opgesteld a.d.h.v. een profielschets.

Wij willen de zorg uitbesteden aan bijvoorbeeld Woondroomzorg of een dergelijke organisatie. Voor heel veel zaken heeft de initiatiefgroep de fundering gelegd, echter nu willen wij graag samen met meer ouders verder gaan bouwen aan de uitwerking van ons plan.

Wij wachten graag de aanmeldingen af en zullen iedereen die enthousiast is geworden over onze visie die geplaatst is op onze website graag te woord staan als er vragen zijn.

Bij interesse krijgt u een interesseformulier doorgestuurd. Wij zullen dan contact met u opnemen voor een eventuele eerste kennismaking. Een externe deskundige zal ons begeleiden bij de keuze van de bewoners. Uiteraard streven wij naar de best passende bewoners om een zo mooi mogelijke groep te kunnen vormen. Samen een nieuwe familie zijn is ons streven.

Wit u meer informatie bekijk onze website of neem contact op met Gonneke Berendsen T: 06-30419225.