Wonen zonder beperking

Waalwijk: Bewoners gezocht voor Ouderinitiatief “Ons Plan” zij bouwen 14 appartementen met 24/7 zorg en begeleiding

Ons plan creëert een thuis voor jongvolwassenen die waar nodig 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg/begeleiding krijgen en helemaal zichzelf kunnen zijn. Waar ze zich veilig voelen en waar mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkelingen en zelfontplooiing. Een plek van gedeelde smart en gedeelde vreugde, een eigen plek én met zorg/begeleiding op maat. 

Bewoners profiel

• De bewoner heeft een leeftijd die past in de groep. Op dit moment is dat “jong” volwassen maar hier kan van worden afgeweken.
• De bewoner heeft een (licht) verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met lichamelijke beperkingen.
• De bewoner heeft een vergelijkbare zorgbehoefte. Onze doelgroep heeft minimaal een WLZ indicatie VG03.
• De bewoner past in de groep. De groepssamenstelling is belangrijk, zowel om iedereen de ruimte te geven voor persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het gevoel van veiligheid.
• De bewoner heeft een (volwaardige) dagbesteding.
• De bewoner heeft geen drugs- of alcoholprobleem.
• De bewoner heeft geen ernstige gedragsstoornissen.
• De bewoner kan op zijn of haar niveau redelijk zelfstandig functioneren.
• De bewoner staat onder bewindvoering of curatele.
• De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner.
• Kosten gemeenschappelijke ruimte, zie punt 4 in de zorgvisie (woontoelage in PGB).
• De bewoner betaalt de huur van zijn/haar appartement en kosten van levensonderhoud vanuit zijn/haar Wajong uitkering.
• De bewoner en ouders/vertegenwoordigers gaan akkoord met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst. 

Hebben jij en je ouders/verzorgers belangstelling en heb je het idee dat je bij ons past? Neem contact met ons op, dan maken wij een afspraak voor een eerste gesprek. Houdt er wel rekening mee dat aanmelding van een toekomstige bewoner, geen garantie biedt voor daadwerkelijke plaatsing. 

Wil je meer weten neem dan per mail contact op of bekijk onze website.