Wonen zonder beperking

Asten: Wij zoeken een leuke mede-bewoner met actieve ouders voor ons nieuwe ouderinitiatief ‘t Clockhuys.

De bouw is klaar en de zorg start op 1 oktober 2019.

Wat is ‘t Clockhuys?

‘t Clockhuys is een ouderinitiatief. Er staat inmiddels een prachtig gebouw in het centrum van de gemeente Asten waarin 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte beschikbaar zijn voor onze toekomstige bewoners hun begeleiders.

Als ouders van kinderen met een verstandelijke beperking willen wij voor hen een woonvoorziening creëren waarbij onze insteek is: zelfstandig waar het kan, ondersteuning waar nodig.

We willen een ‘thuis’ creëren in een omgeving waar respect is voor elkaar, mensen elkaar in hun waarde laten en samen met de begeleiding bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Bewoners hebben hun eigen appartement. De zorg zal worden geleverd door Fittin, een organisatie die deel uitmaakt van Prisma uit Waalwijk.

De bewonersgroep bestaat uit nu nog uit 11 mensen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 19 t/m 42 jaar. 7 meisjes en 4 jongens.

Zij stellen zich hier voor.

Wij zoeken iemand die ouder is dan 18, een lichte verstandelijke beperking heeft.
Positief staat ten opzichte van het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met een beperking, een vorm van externe dagbesteding heeft voor 4 dagen in de week.
Beschikt over voldoende sociale vaardigheden om in een groep te kunnen functioneren en geen duidelijke, voor de omgeving storende, gedragsproblematiek heeft.
Een passend PGB heeft; een WLZ indicatie, minimaal VG03 of vergelijkbaar, beschikt over voldoende eigen inkomen (salaris of uitkering) zodat hij/zij in staat is om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.  Hij/zij en zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van ons ouderinitiatief onderschrijven. Zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te nemen aan de Stichting en de gewenste woonvorm mede in stand houden.

Verder met begeleiding zo zelfstandig mogelijk wil en kan wonen (in een appartement). 

Hiermee wordt bedoeld dat hij/zij in staat is om onder begeleiding: 

  • de eigen privacy te bewaken, 
  • verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid 
  • in staat is de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en 
  • eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelf te verrichten

Bekijk verdere informatie op onze website.

Voldoe je aan bovenstaand bewonersprofiel en zie je het wel zitten om bij ons aan te sluiten? Neem dan contact op per email of maak gebruik van het aanmeldformulier op de website, onze contact persoon is Helmi Vlemmix.