Wonen zonder beperking

Diessen: Wooninitiatief Benjamin zoekt bewoners in de leeftijd van 18 tot +/- 30 jaar.

Logo Benjamin

Wooninitiatief Benjamin is bestemd voor jongeren in de leeftijd van 18 tot +/- 30 jaar.

Het gaat om jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die door de aard van hun beperking vooral behoefte hebben aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Deelnemers zijn vriendelijke, sociaal gerichte jongeren die zo goed mogelijk in harmonie met elkaar gaan samenwonen.

De groep zal bestaan uit jongeren waarvoor de zorg varieert van begeleiding in een vertrouwde, georganiseerde thuisbasis tot intensieve 24-uurs zorg. Een zogenaamde ‘verticale groep’. Wij streven hierbij naar een goede balans.

Er is plaats voor 11 á 12 bewoners die we kunnen splitsen in 2 (woon)groepen.

De locatie is Diessen, de woningen komen in het bestaande complex ‘de Eenhoorn’ en zullen begin 2019 aan Benjamin worden opgeleverd.

Wilt meer informatie bekijk dan onze website.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden, dat kan per e-mail.