Wonen zonder beperking

Lierop: Wooninitiatiefgroep "Liever in Lierop" zoekt ouders die mee willen denken.

Wooninitiatiefgroep “Liever in Lierop” zoekt enthousiaste ouders die kiezen voor landelijk wonen voor hun kind. Zij willen woonruimte realiseren met 24 uurs begeleiding voor 10 à 12 bewoners met een verstandelijke, lichamelijke, psychische of meervoudige beperking in de leeftijd van 18 t/m 35. U kunt zich bij onze kerngroep ouders van 6 aspirant bewoners aansluiten. Het is ook mogelijk om u als belangstellende te laten registreren, maar meebeslissen is dan niet mogelijk.

Liever in Lierop is een stichting in oprichting. Ouders brengen ieder hun talenten in: overleggen met instanties, meedenken over de bouw, inrichten, klussen, zorgteam samenstellen, kennismakingsdagen organiseren etc.

Van ouders wordt ook een financiële inbreng verwacht, maar dit mag nooit een belemmering zijn voor deelname. Ook externe experts zullen deel moeten uitmaken van het bestuur.

Liever in Lierop kiest bewust voor wonen in Lierop, een klein dorpje met een hele actieve en betrokken gemeenschap waarin bewoners zich veilig en gekend zullen voelen. Interactie met verenigingen, ouderen, school, plaatselijke ondernemers en dorpscoöperatie is gewenst. De ouders willen voor hun kinderen graag veel buitenruimte voor rust, contact met de natuur en volop gelegenheid om passies en talenten te ontplooien. Bewegen en nieuwe dingen leren wordt gestimuleerd.

De stichting wordt eigenaar van een gezamenlijk huis, met wooneenheden die een eigen zitkamer met aanrecht, badkamer en slaapkamer hebben.

Er is een gezamenlijke keuken, meerdere gezamenlijke zit en hobbyruimtes een grote tuin met sportveldje en voldoende parkeergelegenheid.

De begeleiding werkt volgens het principe: zelfstandig waar het kán en hulp waar het moet. En dit is voor elke bewoner anders.

Bewoners worden ook gestimuleerd elkaar te helpen. Diversiteit van beperkingen wordt daarom als een pré gezien: “ik duw jouw rolstoel, en jij vrolijkt mij op”; “ik breng jou naar je dagbesteding en door jou heb ik het gevoel belangrijk te zijn”.

Spreekt bovenstaande je aan en is jouw kind/broer/zus tussen de 16 en 35, in het bezit van een PGB en zou hij/zij zelfstandiger dan thuis, maar met voldoende steun en gezelschap willen en kunnen wonen in Lierop?

Meld je dan aan, dan gaan we in gesprek om te kijken of we bij elkaar passen!

Sandra de Vreede, coördinator werkgroep bewoners, T 06-42919030