Wonen zonder beperking

Zeeland, Noord-Brabant.: Stichting ZorgWiel is per direct op zoek naar bewoners voor het bestaande wooninitiatief de Boterbloem

Logo Zorgwiel met menselijke maat

De Boterbloem is een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking waar 24-uurs zorg wordt geboden. De Boterbloem is opgericht door ouders/verwanten van de bewoners. Zij vormen met elkaar de Stichting de Spil. Ouders en verwanten zijn nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de Boterbloem. De Stichting de Spil is in het najaar van 2018 de samenwerking aangegaan met Stichting ZorgWiel voor de dagelijkse zorg en begeleiding. Per 1 januari 2019 biedt ZorgWiel de zorg en begeleiding op basis van de persoonsgebonden budgetten van de bewoners.

De bewoners huren allemaal hun eigen, ruime appartement van Woningcorporatie Mooiland en maken daarnaast gebruik van gezamenlijke ruimten zoals de keuken en huiskamer.

De Boterbloem is een appartementencomplex in het knusse dorp Zeeland waar ruimte is voor 15 bewoners. Er wonen 13 mensen met een gevarieerde hulpvraag; bewoners die door hun autistische beperking vooral structuur en overzicht nodig hebben in hun begeleiding, bewoners met veel aandacht voor individule communicatie door hun auditieve beperking en enkele bewoners die vooral verzorging (en soms verpleging) nodiug hebben door hun lichemelijke beperking of het ouder worden. De leeftijd van de bewoners varieert van 28 tot 69 jaar.

Voordat iemand een woonplek binnen de Boterbloem wordt aangeboden wordt gekeken of er een match is met de overige bewoners en of er invulling kan worden gegeven aan de zorg/hulpvraag.

Wilt u meer informatie aangaande de Boterbloem en/of ZorgWiel neem dan contact op met Herman de Jong of T: 06 83921215