Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Assen: Woonruimte in ouderinitiatief Verstandig Wonen aangeboden

Logo verstandig wonen

Binnenkort komt bij Verstandig Wonen in Assen een plaats vrij voor een nieuwe bewoner.

Verstandig Wonen is een coöperatief ouderinitiatief, een unieke woonvorm, waarbij een gezellig thuis wordt geboden aan 12 licht tot matig verstandelijk gehandicapte bewoners in de leeftijd van 43 tot 66 jaar. Ons ouderinitiatief functioneert tot ieders tevredenheid sinds 1998.

Onze woonvorm bevindt zich op loopafstand van het centrum en bestaat uit een aaneengesloten complex van 12 huurappartementen, onderverdeeld in 3 groepen met ieder een gezamenlijke woon-/eetkamer.

De benodigde 24-uurs zorg wordt bij De Trans in Rolde ingekocht m.b.v. de gezamenlijk PGB’s.

  • Leeftijd: Bij voorkeur tussen de 25 en circa 40 jaar. Er bestaat voor de kandidaat geen directe voorkeur voor een man of vrouw.
  • De bewoner dient een zekere mobiliteit te hebben.
  • Zelfredzaamheid: Een lichte lichamelijke beperking hoeft geen bezwaar te zijn.
  • Gedrag: De bewoner vindt het leuk om mee te doen met groepsactiviteiten en houdt van gezelligheid. Geen ontspoorde gedragsproblematiek, verslavings- of GGZ-gerelateerde problemen.
  • In staat zijn bij te dragen aan corvee-taken; ook het enige tijd alleen kunnen zijn op de woonvorm heeft een pré.
  • Het niveau van de huidige bewoners bevindt zich tussen de 5 en 12 jaar verstandelijke en/of emotionele ontwikkeling.
  • De bewoner is in staat om te communiceren met begeleiding en bewoners.
  • Dagbesteding: Bij Verstandig Wonen wordt geen dagopvang geregeld. De bewoner dient dagbesteding of werk te hebben.
  • De kandidaat/bewoner dient bereid te zijn de bestaande zorg- en/of begeleidingsplannen ter inzage te geven aan de plaatsingscommissie ter beoordeling van een definitieve plaatsing.

Financiële aspecten
De kandidaat dient voor de zorg op de woonvorm in het bezit te zijn van een PGB (minimaal ZZP VG3). De dagbesteding kan eventueel als zorg in natura.
Huurcontract: De bewoners zelf huren hun eigen appartement, bestaande uit een woonkamer, slaapkamer en badkamer, rechtstreeks van wooncorporatie Actium. De collectieve, zorggerelateerde ruimten worden door de coöperatie gehuurd.
Inrichting appartement: De inrichting van het eigen appartement komt voor rekening van de bewoner
Kosten huishouden: De bewoners dragen maandelijks bij aan de zogenaamde huishoudpot. Vanuit dit budget worden de kosten van voeding en vaste kosten voor gezamenlijke ruimten betaald.
Inkoop in ons ouderinitiatief: De algemene ruimten zijn ingericht door Coöperatie Verstandig Wonen. Ter leniging van die kosten wordt een éénmalig inkoopbedrag gevraagd van € 1.500,00.

Participatie ouders of wettelijk vertegenwoordiger

Ouders/verwanten hebben zeggenschap en regie over het wonen en de wijze van zorg voor hun kind/broer of zus. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze professionele zorgverleners/begeleiders.
Ouders/verwanten zijn bereid om bepaalde taken binnen het ouderinitiatief uit te voeren dan wel (op termijn) zitting te nemen in het bestuur.

Belangstelling?
Stuur een brief aan onze secretaris Pijperstraat 13, 9402 TT Assen.  Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter, T. 06-5198 4554.