Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Apeldoorn: De Zonnehoed zoekt een nieuwe bewoner

Logo zonnehoed

De Zonnehoed is een kleinschalig ouderinitiatief voor een groep van 10 jongvolwassen bewoners met een verstandelijke beperking. Het heeft een verenigingsstructuur met een grote betrokkenheid van ouders die een belangrijke stem hebben.

Doel is een plezierige en veilige thuishaven te bieden waarbij goede en juiste 24 uurs zorg wordt geboden. Kernbegrippen zijn veiligheid, gezelligheid, samenleven in een groep, sturing waar nodig en ontwikkeling van de bewoner met begrip voor ieders eigen grenzen. De Zonnehoed is in november 2019 van start gegaan. Van ouders wordt een actieve rol verwacht in verschillende commissies van de vereniging.

De woning is gelegen naast een zorginstelling waar dagbesteding kan worden afgenomen en heeft naast gezamenlijke ruimtes 10 appartementen van ongeveer 45 m2 bestaande uit een woonkamer, slaapkamer en eigen sanitair.
De woning wordt gehuurd van een private investeerder en de zorg is ingekocht bij zorgaanbieder PGVZ die zorg in ouderinitiatieven als kerncompetentie aanbieden.
De manier van begeleiding kenmerkt zich door een open en warme manier van begeleiden die ruimte biedt aan alle bewoners om zelf te ontdekken en zich te ontplooien in dagbesteding, vrije tijd en relaties.

Er is ruimte voor 10 bewoners met een streven naar gelijke verdeling tussen man/vrouw.
De bewonersgroep zijn jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar met een verstandelijke beperking. Ouders regelen zelf een passende dagbesteding. Alle bewoners hebben een WLZ-indicatie met minimaal VG4, een PGB en een Wajong.

Er is één plek beschikbaar. Voorkeur gaat uit naar een man tussen 20-30 jaar oud in verband met de bestaande groepssamenstelling.

Bekijk ook ons
aanbod op de MEE woonwinkel website. 

Na aanmelding via onze website wordt documentatie opgevraagd. De orthopedagoog verbonden aan het initiatief beoordeelt die in samenwerking met de begeleiding. Onderdeel van de procedure is een gesprek met de ouders. Laatste stap in de procedure is een aantal dagen meedraaien op de groep.
Orthopedagoog, wooncoördinator, begeleider en vertegenwoordigers van de ouders hebben gezamenlijk zitting in een bewonerscommissie.

Wilt u meer weten neem dan een kijkje op onze website
 of neem contact op met Antoon Oonk T: (06) 33 96 22 17 of via e-mail.