Wonen zonder beperking

Beneden Leeuwen: Stichting WiFinn heeft nog enkele plaatsen beschikbaar voor nieuwe bewoners.

Logo  Wifinn wonen kunnen we samen

Stichting WiFinn is een particulier wooninitiatief van ouders met en voor kinderen (jongvolwassenen) binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hieraan gerelateerde zorgvragen.

WiFinn wil een veilig thuis creëren waar ruimte voor ontwikkeling van het menswezen centraal staat. Uitgangspunt voor de zorgverlening is: ‘Laat mij doen wat ik zelf kan en help mij bij hetgeen ik nog moet/kan leren’

WiFinn is bij aanvang een woongroep voor jongvolwassenen (ca 18-30 jaar) met ASS en ASS gecombineerd met een licht verstandelijke beperking.

Ouders hebben een hoge mate van zeggenschap en zijn eindverantwoordelijk voor de zorg en het verdere reilen en zeilen van het wooninitiatief. Door deelname aan het bestuur, zitting te nemen in commissies en bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten zijn ouders en naasten nauw betrokken.

Onze locatie wordt gerealiseerd in Beneden-Leeuwen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement, ook zijn er gezamenlijke ruimtes aanwezig. Woonstichting De Kernen gaat het pand aan WiFinn verhuren. De bewoners huren hun appartement van Stichting WiFinn.

Buro3o uit Rosmalen is gekozen als zorgverlener en gaat de zorg leveren.
Er is 24 uurs zorg in de directe nabijheid aanwezig.

Stichting WiFinn gaat plaats bieden aan circa 21 bewoners (oplevering naar verwachting 2e helft 2021) waarbij de doelgroep onderverdeeld wordt in twee groepen:

Jongvolwassenen (ca 18-30 jaar) met ASS of ASS gecombineerd met een licht verstandelijke beperking. De bewoners dienen te beschikken over een Zorgprofiel ZZP VG 3,4,5 of 6 of een vergelijkbare (WMO) indicatie, in een evenwichtige verdeling. De zorg zal middels de PGB’s van de bewoners worden gefinancierd. De bewoner dient naast een passende indicatie ook over voldoende inkomen te beschikken om de huur te betalen en te voorzien in zijn levensbehoefte.

Voor de aannameprocedure verwijzen wij u naar onze website www.wifinn.nl waar u informatie en het inschrijfformulier kunt vinden. Onder het kopje downloads zijn tevens diverse andere documenten te vinden. WiFinn beoogd een veilige en beschermde levensomgeving. De bewoners worden zorgvuldig beoordeeld door de zorgaanbieder om zodoende te bepalen of zij de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben en of de bewoners bij elkaar passen zowel qua zorgvraag als qua personen.

Bekijk meer informatie op onze website  of neem contact op per e-mail met Stichting WiFinn, Of telefonisch T 06- 818 755 89