Wonen zonder beperking

Heerde: Het Mooi Leven Huis zoekt bewoners en hun gezinnen

Logo Mooi leven huis Heerde

Mooi Leven Huis Heerde

Wij zijn ouders van kinderen met een beperking en ons doel is om samen een nieuw “thuis” voor onze kinderen ontwikkelen. Omdat we ze een leven gunnen zoals we dat zelf ook willen, werken we als ouders samen aan het tot stand brengen van een “Mooi Leven Huis Heerde”. Het moet een verzameling worden van heel veel individuele thuissituaties: “thuizen” samengebracht in één huis. Hierbij staat het leven van onze kinderen op de eerste plaats. De zorg die ze nodig hebben, sluit hier naadloos op aan.

In het Mooi Leven Huis Heerde bouwen we als ouders samen aan een nieuw thuis voor onze kinderen. Op nog een nader te bepalen plek in Heerde of in de nabije omgeving ervan creëren we een thuis waar ouders hun kind (en de kinderen hun gezin) nooit helemaal los hoeven laten. In het huis is voor ieder kind een stukje “thuis” meeverhuist naar het Mooi Leven Huis. Hiermee wordt hun droom werkelijkheid.

In het Mooi Leven Huis zijn gezin en zorgverleners samen verantwoordelijk voor het leven van de bewoner. Een heel leven lang. De kernbegrippen hierbij zijn: gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dat geven we vorm op ieder niveau: van een team rondom de bewoner (ouders en medewerkers samen) tot het bestuur van het huis (een gelijkwaardige vertegenwoordiging van ouders en medewerkers van een zorgaanbieder onder leiding van een onafhankelijk voorzitter).

Gezinnen zijn de motor van het Mooi Leven Huis. Zij dragen bij aan het leven van hun kind en worden daarbij ondersteund door zorgprofessionals. Zo maken we samen “Mooi Leven” mogelijk.

Het Mooi Leven Huis Heerde krijgt ca. 30 bewoners. Dat lijkt misschien veel, maar in de opzet en indeling van het gebouw wordt kleinschaligheid gecreëerd waar dat nodig is. We vinden het belangrijk dat het gebouw een plek biedt aan het gezin (bijv. in een studio of appartement) en ruimte geeft aan groepen bewoners om er samen te leven. Dagbesteding is ook opgenomen in het initiatief, maar dit blijft ook extern mogelijk.

De bewoners van het Mooi Leven Huis hebben een indicatie WLZ, VG4 t/m VG8.

We zoeken de verbinding en iedereen kan participeren in de totstandkoming van het Mooi Leven Huis. Wil je meedenken of betrokken raken? Kom het ontdekken en ervaren. Iedereen die zich aanmeldt, wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Wilt u meer weten? Bekijk dan onze website, zoek contact via Facebook of neem contact op met Diana Beekman (tel: 06 8136 7571) of per e-mail.