Wonen zonder beperking

Beneden Leeuwen: Met een eigen appartement gezamenlijk wonen! STRANG de woonvorm zoekt per 14 februari 2020 nieuwe bewoners.

STRANG de woonvorm is een wooninitiatief voor mensen met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking. STRANG de woonvorm biedt 7 dagen per week 24uurs-zorg. STRANG de woonvorm biedt haar bewoners een sociale en actieve woonvorm, waar bewoners de ruimte krijgen om van elkaar te leren en persoonlijk te ontwikkelen.

Openheid, veiligheid en zelfstandigheid zijn de drie kernwaarden van STRANG de woonvorm.

STRANG de woonvorm is een stichting opgericht door drie enthousiaste zussen die een veilige en levensbestendige woning voor hun broer willen waarborgen. Een thuis voor hem waar hij de juiste kwaliteit van zorg ontvangt. Op het moment is het pand in verbouwing tot 14 levensloopbestendige appartementen waar gezamenlijk geleefd wordt in de gezamenlijke woonkamer, keuken en tuin

Bewoners en diens vertegenwoordigers worden betrokken in het proces van zeggenschap op de kwaliteit van wonen en zorg. De zorginkoop verloopt via PGB. Wonen en zorg is gescheiden waarbij huursubsidie mogelijk is.

STRANG de woonvorm is een wooninitiatief die voor de zorg en ondersteuning samenwerkt met de Prisma/Fittin.

De bewoners hebben een uiteenlopende zorgvraag (VG 04 tm VG 07) waar ook bewoners in een rolstoel terecht kunnen.

Bewoners hebben een beperking waardoor ze zorg en begeleiding nodig hebben. Wel zijn bewoners in staat tot sociale interactie en enige zelfstandigheid. Zij gebruiken geen alcohol en/of drugs of zijn bekend met agressief, seksueel ontremd of intimiderend gedrag. De bewoner heeft een wettelijke vertegenwoordiger.

Op het moment heeft STRANG de woonvorm 9 bewoners waarvan de leeftijd zit tussen de 19-54 jaar, 2 vrouwen 7 mannen en ontwikkelingsniveau tussen de leeftijd van 2-5jaar. De Zorgzwaartepakketten lopen uiteen van VG 04-VG 07.

STRANG de woonvorm vindt het belangrijk dat bewoners en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers de visie van STRANG de woonvorm onderschrijven.

STRANG de woonvorm heeft nog vijf plekken open voor nieuwe bewoners. Daarbij wordt diversiteit in het ruimste zin van het woord toegepast en willen wij naast bovenstaande criteria geen lijst met punten opstellen waar bewoners aan moeten voldoen. Iedereen is vrij om zich aan te melden, en samen wordt er gekeken of STRANG de woonvorm een passend thuis is voor de bewoner.

Van de vijf open plekken zijn er drie appartementen op de begaande grond geschikt voor mensen in een rolstoel, visueel beperkt of de ouder wordende bewoner. Twee appartementen zijn boven waarbij een traplift aanwezig is.

De eerste 9 bewoners van STRANG de woonvorm vormen de basisgroep. Nieuwe aanmeldingen krijgen eerst een kennismakingsgesprek met STRANG de woonvorm. Wanneer beide partijen na dit kennismakingsgesprek positief zijn wordt de nieuwe bewoner gescreend door een onafhankelijke orthopedagoog. De orthopedagoog legt in zijn adviesverslag vast of de nieuwe bewoner past binnen de basisgroep bewoners. Nieuwe bewoners kunnen zich nu al aanmelden.


Meer informatie kunt u vinden op onze website of u kunt ons bereiken via dit e-mailadres.