Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Midden Nederland: Stichting Onder de Pannen zoekt gezinnen om samen met hun zoon of dochter te gaan samenwonen.

Stichting Onder de Pannen, een nieuw op te zetten ouderinitiatief waar kinderen met een matige/ernstige verstandelijke beperking samen met hun ouders/verwanten thuis kunnen blijven wonen in een zogenaamde kangoeroewoning.

Ouderinitiatief ‘Stichting Onder de Pannen’, wooninitiatief met dagbesteding voor jongvolwassenen met een (ernstig) verstandelijke beperking én hun ouders/verwanten.,

‘Stichting Onder de Pannen’ is een initiatief om voor mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking én hun ouders een woonomgeving met dagbesteding op te zetten in midden Nederland.

Initiatiefneemster is een moeder met zoon met Downsyndroom en een ernstig verstandelijke beperking die elkaar niet los willen laten.

Hun woondroom is een mooie ruime landelijke en veilige woonomgeving met dagbesteding ‘aan huis’.

Een woon-zorgvoorziening met 10 tot 20 kangoeroewoningen (eengezinswoning/-appartement met inpandige zorgstudio) rondom gemeenschappelijke ruimten zoals woonkamer, keuken en recreatieruimte ten behoeve van dagbesteding. Met op loopafstand groene dagbesteding zoals biologische (moes-)tuinderij, voedselbos en wat kleinvee.

Het initiatief richt zich op matig/ernstig verstandelijk beperkte jongvolwassenen vanaf profiel VG wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (voorheen zzp VG5) en hoger. Door de bouw van kangoeroewoningen kunnen onze kinderen enerzijds thuis blijven wonen en anderzijds collectief professionele zorg inkopen.

Let op! Het gaat bij dit wooninitiatief niet alleen om bewoners met een beperking maar om hun hele gezin. Dus de zorgvrager verhuist samen met zijn/haar verwanten naar het woonzorgcentrum en kan op die manier gewoon thuis blijven wonen.

Bewonersprofiel zorgvrager:

  • heeft een matige/ernstige verstandelijke beperking
  • heeft een PGB op basis van CIZ-indicatie profielen 4VG t/m 6VG
  • ontvangt een Wajong‐uitkering;
  • heeft 24‐uurs zorg nodig;
  • is bij verhuizing naar onze stichting tussen de 18 en 35 jaar oud;

Meer informatie is te vinden op onze website, heeft u vragen, dan kunt u per mail contact opnemen met Ellen Rekers.