Wonen zonder beperking

Ede: Ouderinitiatief STOER zoekt bewoners.

12 -07-2019

STOER is een ouderinitiatief in Ede voor 8 mensen tussen 22-35 jaar met een verstandelijke beperking of autisme waarbij de precieze indicatie minder belangrijk is dan de vraag of je in de groep past.

Kernwoorden zijn Vertrouwen, Veiligheid, Vriendschap en Rust, Reinheid en Regelmaat.
De fijne interactie met de bewoners onderling is reden om aan te sluiten. Daarbij is het voor het begeleidend personeel van belang om met de diversiteit om te kunnen gaan. We hangen geen geloofsovertuiging aan. Dagbesteding in de wijk wordt gestimuleerd, voor zover en zoveel mogelijk uitgaande van inclusie.
Ouders hebben de taken rondom het initiatief verdeeld, daar waar hun talenten liggen. Er is regelmatig overleg met elkaar en met de begeleiding, uitgaande van driehoekskunde.
Het huis is in aanbouw op het Enka terrein, geplande verhuizing zomer 2020. De woning zal een met gemeenschappelijke woonruimte en gezamenlijke keuken hebben en voor elke bewoner een appartement met eigen sanitaire ruimte en kleine keuken/pantry.  

De bewonersgroep
De groep bestaat uit 8 jongeren tussen 20 en 35 jaar. De indicaties variëren van VG4, VG5, VG6 – dat houdt in dat er 24 uurs zorg zal worden geleverd.

Open plaatsen
Er is nog 1 plaats beschikbaar, voor elke VG 4/5/6 die in de groep past.

Proces van aanname
Ouders en gedragstherapeut zullen in overleg besluiten over de nieuwe aanmeldingen. Een kennismakingsgesprek met de ouders, informatie over de bewoner, kennismaking met de groep onder leiding van de therapeut, valt allemaal onder de aanname.

Wilt u meer informatie, kijk dan op onze website of neem contact op met Petra van Boetzelaer, T 06-22118285