Wonen zonder beperking

Wageningen: De Burgh zoekt met ingang van 1 februari 2022 een nieuwe bewoner.

In de Burgh in Wageningen, een woonproject voor acht bewoners met een lichte verstandelijke beperking, komt vanaf 1 februari 2022 een appartement vrij.

De bewoners van de Burgh zoeken een vrolijke, gezellige en rustige huisgenoot, waarmee ze goed kunnen opschieten en samenwonen.

Wat voor soort woonproject is de Burgh?

De Burgh is in 2014 gestart en is een ouderinitiatief. De Burgh ligt in hartje Wageningen. De bewoners huren het appartement van de woningcorporatie. De huur voor de appartementen in de Burgh valt binnen de huurtoeslaggrens. De begeleiding , die een deel van de dag beschikbaar is, wordt verzorgd door ’s Heeren- Loo. De zorg betalen de bewoners uit hun eigen Persoons Gebonden Budget (PGB) , daarvoor is een jaarlijks zorgbudget op basis van Wlz/ ZZP VG 3 vereist.

Z
elfstandig wonen, maar wel in een groep
In de Burgh heb je een eigen appartement met keuken en douche , waar je op een zelfstandige manier je eigen leven kan leiden. Maar ook maak je deel uit van een gezellige woongemeenschap van 8 bewoners . Er een gemeenschappelijke ruimte met een grote woonkamer en keuken. Daar kan je ’s avonds met de begeleiders en je huisgenoten de maaltijd bereiden en samen opeten, thee drinken of een gezamenlijke activiteit doen.

Begeleiding van de bewoners

De begeleiding op de Burgh wordt verzorgd door deskundige, enthousiaste en betrokken medewerkers van ’s Heeren-Loo. De begeleiding is gericht op het zoveel mogelijk zelfstandig leven en handelen van de bewoners . De begeleiding is een combinatie van individuele en gemeenschappelijke ondersteuning . Omdat de begeleiding niet 24 uur per dag beschikbaar is moet de bewoner in voldoende mate zelfredzaam zijn, om zich ook zonder toezicht en begeleiding te redden.

Wat is nodig om als bewoner goed te passen in het woonproject?

  • Je hebt een licht verstandelijke beperking en bent- bij voorkeur- tussen de 23 en 35 jaar. Je vindt het fijn om een eigen appartement te hebben, waarin je je zelfstandig kan redden. Je zorgt voor je eigen ontbijt en middageten, doet de was en regelt zoveel mogelijk zelfstandig je eigen huishouden en dagelijks leven.
  • Je vindt het daarbij gezellig en belangrijk om in een woongroep te wonen , zodat je met je huisgenoten gemeenschappelijke activiteiten hebt, zoals samen koken, thee drinken etc.
  • Je bent met dit alles wel aangewezen op hulp en ondersteuning. Deze is in de Burgh slechts een deel van de dag beschikbaar, daarom is het belangrijk dat je in staat bent om je ook zonder begeleiding goed te redden; je kan alleen op pad om bijvoorbeeld boodschappen te doen , of naar je werk of dagbesteding te gaan.
  • Als persoon pas je bij het sociale karakter van de Burgh, je zoekt aansluiting en gezelligheid bij de medebewoners en kan je aanpassen aan anderen. Je kan de privacy en grenzen van anderen respecteren en je hebt een gezonde levensstijl en regelmatig leefpatroon.

De nieuwe bewoner gaat deel uitmaken van een groep van 8 bewoners. Hij bewoont een zelfstandig appartement van ca 37 m2 en heeft medegebruik van de voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimte, zoals wasmachines, keuken, gemeenschappelijke woonkamer en keuken.

Wat vragen we van de ouder(s) of verzorger(s) van de nieuwe bewoner?

Wij zoeken ouder(s) of verzorger(s) die wonen in de regio en kiezen voor een ouderinitiatief, waarbij ouders regie hebben over de kwaliteit van de zorg en het wonen. Wij verwachten dat je bij wil dragen aan het goede functioneren van het woonproject en daarvoor de nodige tijd vrij wil maken.

Selectieprocedure nieuwe bewoner
We hopen zo snel mogelijk te kunnen starten met de selectieprocedure . Dus als je belangstelling is gewekt meld dan s.v.p. snel de aspirant-bewoner aan!

  • Als eerste stap gaan we als ouders ( een delegatie daarvan) met de ouder(s) of verzorger(s) van de aspirant- bewoner in gesprek. Er wordt verkend of de bewoner goed past binnen het woonproject. En ook of de ouder)s)/ verzorgers(s) een goede aansluiting verwachten te hebben met het ouderinitiatief en de andere ouders die daarvan deel uitmaken.
  • Als tweede stap zal ‘s Heeren-Loo met de ouder(s) /verzorger(s) en de aspirant-bewoner een intake doen om te bepalen of de begeleiding die geboden kan worden past bij de individuele zorgvraag van de nieuwe bewoner. Daarbij zal ook gekeken worden hoe de aspirant- bewoner past in de groep.
  • Daarna zal een kennismaking met het woonproject en de bewoners en begeleiders plaats vinden.
  • Als er meerdere geschikte kandidaten zijn zal een keuze gemaakt moeten worden. Daarbij heeft ’s Heeren-Loo een adviserende stem.

Meer informatie is te vinden op onze website

Meer weten over het woonproject of aanmelden van een aspirant-bewoner dan kunt u mailen met een van de ouders van de bewoners, Renee Schakel, 
of bellen naar nummer T 06- 21282123 De Burgh Wageningen