Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Wijchen: Woongroep WijSamen zoekt een nieuwe bewoner.

Wooninitiatief WijSamen is een ouderinitiatief dat een woongroep voor 13 jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking heeft gerealiseerd. De woongroep is gelegen in Wijchen,
aan de Kasteellaan. De woonplek betreft een vrijstaande woning met drie woonlagen. Sinds 1 april 2023 is Stichting ZorgWiel gestart met de zorgverlening. Op WijSamen wonen inmiddels 12
(jong)volwassenen. Omdat woongroep WijSamen een ouderinitiatief is, wordt er een zekere mate van betrokkenheid verwacht van de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 

Elke bewoner heeft zijn of haar eigen appartement met een woonkamer, slaapkamer, keukenblokje en badkamer met toilet. De woning heeft op de benedenverdieping twee woonkamers voor
gezamenlijk gebruik. Voor kandidaat bewoners bestaat een intakeprocedure waarbij wordt beoordeeld of zij voldoen aan het bewonersprofiel. Bij toewijzing zal worden gestreefd naar een
evenredige verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke bewoners en naar een zeker evenwicht qua zorgvragen binnen de groep.

Er is nog ruimte voor een nieuwe bewoner.

● Leeftijd; jongvolwassenen.
● De bewoner beschikt over een WLZ verblijfsindicatie VG3 of VG4
● De bewoner heeft een lichte of matige verstandelijke beperking
● De bewoner heeft een bepaalde mate van (zelf) redzaamheid
● De financiering van de zorg verloopt in via ZIN
● De bewoner heeft werk of dagbesteding in de omgeving van Wijchen
 De aanmeldprocedure:

Na aanmelding zal de betrokken gedragswetenschapper, de manager zorg en kwaliteit en de teamleider de toegestuurde gegevens van de kandidaat beoordelen.
Wanneer de woonvraag passend lijkt zal voor de ouder(s) een gesprek en een rondleiding bij WijSamen georganiseerd worden door een deel van de ouders vanuit de werkgroep zorg van
WijSamen.
Wanneer de woonplek past bij de woonwens wordt door een ouder van WijSamen een vervolgafspraak gemaakt met de ouder(s) én kandidaat voor nadere kennismaking. Hierbij zal een
afvaardiging van de werkgroep zorg van WijSamen aanwezig zijn.
Bij wederzijdse interesse wordt door de gedragswetenschapper, teamleider en manager zorg en kwalitiet een huisbezoek gepland en een afspraak gepland voor bezoek op de dagbesteding/ huidige woonplek van
de kandidaat. Wanneer er een positief beeld is over de passendheid binnen het woonhuis wordt er een afspraak gemaakt waarbij de kandidaat koffie komt drinken op Wijsamen.
Bij een positieve beoordeling van de woonvraag zal de manager zorg en kwaliteit zorgdragen voor een terugkoppeling en nadere afspraken maken over start zorgverlening.

Graag meer lezen? Kijk hier voor meer informatie over WijSamen en Stichting ZorgWiel.

Mocht u interesse hebben dan kunt u dit kenbaar maken bij de manager zorg en kwaliteit van Stichting ZorgWiel, Jennifer Millenaar, T: 06-10 64 29 70

Onderdeel van Stichting Zorgwiel