Wonen zonder beperking

Nijmegen: Wooninitiatief Mindset Wonen is op zoek naar bewoners.

24-04-2019

Voor dit inititatief zijn we op zoek naar bewoners.

Het gaat om mensen die:

  • Richtleeftijd hebben 18/45;
  • Alleen een fysieke beperking hebben;
  • In bezit zijn van zorgzwaartepakket 5 of hoger;
  • In bezit zijn van een persoonsgebonden budget;
  • Buitenshuis actief zijn, zoals werk, dagbesteding of studie;
  • Zelf het appartement huren van de woningbouwcorporatie;
  • Zich aansluit als lid van de vereniging.

Wat is Mindset Wonen?

Mindset wonen is een wooninitiatief in Nijmegen voor mensen met een fysieke beperking.

Bij Mindset Wonen kunnen acht á tien mensen zelfstandige appartementen huren en gezamenlijk 24-uurszorg, of voor een gedeelte, samen assistentie inkopen vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).

Het project is in april 2019 goedgekeurd.

Bij Mindset Wonen draait alles om autonomie. Er wordt zoveel mogelijk zelf geregeld, vooral als het gaat om zorg. Mindset Wonen is een vereniging en elke bewoner wordt lid. Vervolgens stellen de leden zelf een team van zorgverleners samen die worden ingehuurd uit het PGB. In goed overleg bepalen de leden wie er wordt aangenomen.

Het unieke van Mindset Wonen is dat er gezamenlijk zorg en assistentie wordt ingekocht en ieder zijn eigen appartement heeft.

Woningbouwcorporatie Talis denkt mee om het woonproject mogelijk te maken (maar ze moeten er nog een definitief besluit over nemen). Ze hebben een locatie in de Waalsprong in Nijmegen op het oog. De start is in 2020 gapland en oplevering van de woningen wordt verwacht in 2021.

Benieuwd of het project iets voor jou is?

Kijk dan op onze website, of stuur een e-mail .