Wonen zonder beperking

Groningen Provincie: Interesse in een wooninitiatief?

02-11-2018

Interesse in een wooninitiatief in de provincie Groningen? - MEE woonwinkel - Voor wonen zonder beperking

De provincie Groningen heeft nieuwe subsidieregelingen m.b.t. realiseren van bewonersinitiatieven. Heeft u interesse om in Groningen een wooninitiatief of burgerinitiatief op te zetten dan kunt u contact opnemen met Woonlink