Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Weert: Stichting Confidentes zoekt per medio 2023 nieuwe bewoners

Logo Stichting Confidentes

Stichting Confidentes is een initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking

In het centrum van Weert komt een ouderinitiatief voor jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar.

Leven met een verstandelijke beperking is al ingewikkeld genoeg. Van ons mag je verwachten dat wij het wonen met de juiste begeleiding gemakkelijker en aangenamer maken. Door liefdevolle zorg te bieden in een vertrouwde woonomgeving. Waar de persoon centraal staat en het niet draait om systeem, procedures, en/of bureaucratie.

Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking de ruimte om in een ontspannen-en huiselijke sfeer te kunnen wonen en werken (dagbesteding) met de ondersteuning en begeleiding die men nodig heeft. Voor ons is ’t belangrijk dat elke bewoner zoveel mogelijk de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft op alle leefgebieden. Eigen regie gaat over jouw leven, over wat voor jouw belangrijk is.

Het wooninitiatief zal 24/7 zorg bieden voor circa acht personen met een verstandelijke beperking. Deze mensen hebben een WLZ indicatie.

Wij willen mensen begeleiden met een verstandelijke beperking bij wonen, werken en/of vrije tijdinvulling.

Ons doel is deze mensen een meer menswaardig en respectvol bestaan te geven in een huiselijke omgeving. Vanuit deze basisgedachte willen wij mensen perspectief bieden op een betekenisvol leven. Hierbij gaan wij uit van mogelijkheden en eigenheid van de individuele persoon.

In tegenstelling tot andere vormen van begeleiding richten wij niet op het beheersen van probleemgedrag. In plaatst daarvan is de begeleiding gericht op het herstel/verbetering van het 'gewone' leven. We bouwen samen aan een onvoorwaardelijke en ondersteunende relatie met de bewoner. Op basis van die relatie neemt de bewoner samen deel aan een betekenisvol en gestructureerd programma. Daardoor neemt het zelfvertrouwen van de bewoner toe en ontwikkelen ze competenties die een positief effect hebben.

Ieder mens heeft recht op een gewoon leven, ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving.

Met de dagbesteding willen wij de bewoners een werkplek bieden zodat ze een zinvolle invulling van de dag hebben, hun eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen en verder uitbouwen.

Dit wordt gedaan door de bewoner de kans te geven allerlei verschillende taken uit te voeren in en om het huis en hen daardoor zelf te laten ervaren wat ze goed kunnen en prettig vinden om te doen.

De dagbesteding heeft dus een arbeidsmatig karakter, gericht op het werken met bijvoorbeeld het onderhouden van de tuin, huishoudelijke taken. Afhankelijk van wat de bewoner zelf wil doen als dagbesteding leggen we contact met andere organisaties waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen.

De persoonlijke competentie doelen worden voor iedere bewoner afzonderlijk besproken en vastgesteld. Voorbeelden zijn; het verkrijgen van structuur, ontwikkelen en aangaan van sociale contacten en relaties, stimuleren van fysieke ontwikkeling, verwerven of versterken van een positief zelfbeeld, ontwikkelen van bepaalde soortgelijke vaardigheden en zich veilig voelen.

In ons initiatief zijn 8 volwassenen welkom. We streven er naar om een gemengde samenstelling van bewoners te hebben.

  • Bewoners beschikken over een (Wajong)uitkering en een WLZ indicatie.
  • De bewoners hebben een indicatie VG4 t/m VG8


Er zijn nog plaatsen vrij


Belangrijk is dat iedereen zich veilig voelt. We zullen werken met een bewonersprofiel.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jolanda JanssenT: 06 1457 1100 of stuur een email