Wonen zonder beperking

Amsterdam: Stichting Eigen Huis Amsterdam Noord zoekt per heden een nieuwe bewoonster.

Eigen Huis Amsterdam Noord is een kleinschalig ouderinitiatief voor 6 vrouwen met een verstandelijke beperking

Eigen Huis is vanuit een aantal ouders uit Tuindorp Oostzaan opgezet vanwege de behoefte aan woonbegeleiding op maat. Sinds november 1997 wonen er 6 vrouwen met een verstandelijke beperking.
We zitten nu in een fase, dat een aantal van de eerste bewoonsters er niet meer zijn.
Van ouders/familieleden verwachten wij betrokkenheid bij de stichting die ons huis beheert.
Het huis staat in Tuindorp Oostzaan(A’dam Noord), zijn ruime zit-/slaapkamers, een gemeenschappelijke woonkamer, douches, toiletten, een leuke tuin en leuke buren
Woning is destijds vanuit drie gezinswoningen omgebouwd tot een groepswoning door Ymere. Wij werken samen met een Thuiszorg organisatie(Betty’s Zorg) en hebben als achterwacht; de Prinsenstichtng.
Bewoonsters krijgen 24-uurszorg .Ondersteuning gericht op leefbaarheid, verzorging, het vinden en houden van dagbesteding, indelen van vrije tijd.

Zes vrouwen met een verstandelijke beperking, sommige met een stoornis in het autismespectrum. Kunnen niet zonder begeleiding zelfstandig wonen
Zorgzwaarte 4 tot 5, zorg op basis van een PGB
Stichting Eigen Huis Amsterdam Noord heeft in mei 2015 een Stichting Eigen Huis Zorg opgericht, waarbij de groepsbegeleiding in dienst is.

Er is een open plek op de beneden verdieping. Meervoudige beperking is dan ook geen probleem. Deelname vanaf zorgzwaarte VG 5
Zorg wordt verleend op basis van een PGB.

Kennismakingsgesprek met een aantal ouders/verzorgers en iemand van de begeleiding. Daarna, als dat positief is verlopen voor beide partijen, een tweede gesprek om een aantal zaken door te spreken en te regelen.
Er is uitgebreide informatie aanwezig.

Peter van Duren
/06-14549857  
Kees Schrijvers (voorzitter)/06-20427834.