Wonen zonder beperking

Amsterdam: Woongroep Navarea zoekt per 1 november een nieuwe bewoner.

Navarea logo

Navarea is een levendige woongroep met veel activiteiten binnen- en buitenshuis, Er wonen acht mensen met een verstandelijke beperking.
Door vertrek van een van hen komt er binnenkort een appartement vrij.

Het wooninitiatief is in 2007 gestart; belangrijke uitgangspunten zijn individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid en streven naar maatschappelijke integratie.
Navarea bestaat ruim 15 jaar; en voorziet in een stabiele veilige en rustige woonomgeving voor zijn bewoners; dit is al die jaren niet veranderd en het woonklimaat voorziet daardoor in een heel prettige sfeer in huis.
Van de ouders wordt verwacht dat ze betrokken zijn en blijven bij hun eigen zoon/dochter, en ook dat ze zich inzetten voor het collectief.
Navarea ligt op Steigereiland, een rustige wijk in IJburg (horend bij Amsterdam Oost), met winkels en andere voorzieningen in de buurt, en een snelle tramverbinding met Amsterdam CS.
De woning beschikt over een grote gemeenschappelijke woonkamer en een ruime welvoorziene keuken. Daarnaast een aantal praktische collectieve ruimtes, zoals fietsenstalling, berghok, was- en schoonmaakruimte, groot balkon op de 1e
verdieping en terras en tuin op de begane grond.
De acht individuele appartementen zijn 34 m2, en bestaan uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer en eigen badkamer met douche, bad, wastafel en wc.
Het pand wordt gehuurd van woningbouwvereniging IJmere. Het team van begeleiders is in dienst van zorgorganisatie Cordaan.

Daarnaast heeft Navarea een vaste, zelfstandig gevestigde gedragsdeskundige die de ontwikkelingen van de bewoners volgt, en begeleiders en ouders adviseert.

De zorg en begeleiding is gericht op het bieden van structuur, het voeren van regie en aandacht voor de persoonlijke verzorging van elke bewoner. Ook besteedt het team aandacht aan de ondersteuning bij praktische vaardigheden en handelingen met het oog op het bevorderen van de zelfredzaamheid. De begeleiders helpen de bewoners bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Daarnaast is begeleiding gericht op het indelen van het weekritme, op de ondersteuning bij huishoudelijke taken. Bij al deze zorg en begeleiding is de afstemming en samenwerking met de ouders belangrijk. Daar waar nodig nemen ouders aspecten voor hun rekening, met als wezenlijk uitgangspunt dat bewoners gestimuleerd worden dat te doen wat ze zelf kunnen.

De woongroep bestaat uit acht bewoners. In de huidige samenstelling lopen de leeftijden van 29 tot 42 jaar. Alle zorg wordt gefinancierd uit de PGB’s van de bewoners op basis van een indicatie VG 3 (WLZ).

Van de nieuwe bewoner wordt verwacht dat hij/zij:

  • tussen de 20 en 35 jaar oud is,
  • zelfstandig in een groep wil (leren) wonen,
  • een dagactiviteit heeft, zoals stage, werk of opleiding,
  • meehelpt bij het koken, het doen van boodschappen, huishoudelijke klusjes en deelneemt aan groepsactiviteiten.
  • een gezonde leefstijl nastreeft en niet rookt
  • beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB) op basis van een indicatie voor de functie verblijf (minimaal VG 3).


Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht op de website van Navarea.
Zij kunnen contact opnemen met Emmy Kwant, T: 06-3013 3034 of
met Lotje de Roy van Zuydewijn,  T: 06-4404 6460

Op zaterdag 24 september wordt een Open Dag georganiseerd van 14.00 tot 16.30 uur
; belangstellenden kunnen zich aanmelden via bovenstaande tel nummers of mailadressen.

Na aanmelding voor de Open Dag wordt het adres doorgegeven aan de gegadigden. Het is de bedoeling dat ouders meekomen.

Bij serieuze interesse volgt er een vragenlijst waarin om een beschrijving met meer achtergrondgegevens wordt gevraagd; is er meer informatie beschikbaar voor de gegadigde en zijn/haar ouders; vervolgens wordt er een gesprek gepland tussen deze ouders en een delegatie van Navarea ouders; bij het proces van afwegingen en de uiteindelijke keuze wordt ook de gedragskundige betrokken.