Wonen zonder beperking

Heiloo: De Vrienden Van Lisa zoekt per direct nieuwe bewoners.

De Vrienden Van Lisa is een ouderinitiatief voor meiden met een verstandelijke beperking.

Zelfstandig wonen op een plek waar je de persoonlijke begeleiding krijgt, die precies aansluit bij de behoefte. Dat kan bij ‘De vrienden van Lisa (VVL).

In Heiloo, dichtbij het winkelcentrum, bossen en parken, kunnen 4 cliënten wonen.

De VVL is gestart op 1 mei 2018 als ouderinitiatief. De zorg wordt gefinancierd vanuit het PGB (WLZ). Als er nog geen PGB is, kan dat worden aangevraagd. Het team bestaat uit ZZP’ers, die in samenspraak met de client en hun vertegenwoordigers een zorgplan opstellen vanwaar uit gewerkt wordt. De client heeft de eigen regie en kan wanneer dat nodig is extra begeleiding inschakelen, zoals een gedragsdeskundige.

Wij gaan we uit van wat de bewoners wél kunnen. Dat mag best wat langer duren, of begeleiding nodig hebben. We ondernemen samen dingen, maar bewoners kunnen zich desgewenst terugtrekken op hun eigen kamer. De badkamer, keuken en woonkamer worden gedeeld.

Het gezinshuis betreft een transparante stichting en heeft geen winstoogmerk. Alle PGB budgetten komen dus direct ten goede aan de zorg van de bewoners.

Het huis is opgericht voor meiden met een gemiddelde leeftijd tussen de 18 en 30 jaar. Op het moment wonen ze er met z’n drieën.

De bewoners hebben een matige tot ernstige verstandelijke en/of beperkte lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld VG5, VG6, VG7).

Wij zoeken een jong volwassen dame met syndroom van down, verstandelijke beperking of gedragsproblematiek zoals autisme, die gebaat kan zijn bij een kleine, veilige en warme woonomgeving.

Een klik met de bewoners is heel erg belangrijk. Het aanname proces wordt dan ook aangepast op de behoefte van de client. In grote lijnen: Je vult een informatieformulier in. Er zal een oriënterende gesprek plaatsvinden met de client en diens vertegenwoordigers of begeleiders. Na de rondleiding bespreken we de mogelijkheden. Indien er wederzijdse interesse is, dan ontvangen wij graag alle rapportages die er beschikbaar zijn en hebben wij het over indicaties, financiële mogelijkheden e.d. Daarna is er gelegenheid om een keer te komen eten en zo kennis te maken met de andere meiden.

Vervolgens wanneer iedereen enthousiast is, de financiën geregeld kunnen worden (zorg bekostigd kan worden uit PGb, of PGB moet worden aangevraagd) gaan we een wenschema opstellen. Dat kan bestaan uit een aantal keer eerst logeren.

Meer informatie is te vinden op onze website of op Facebook
Contactpersoon: Danique Schoorl T: 06-27446580