Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Lutjebroek: Villa Oigenwois zoekt bewoners voor dit kleinschalig ouderinititiatief

Logo Villa Oigenwois Onbeperkt mooi wonen!

De kern van ons plan is dat wij ervoor willen zorgen dat onze kinderen samen verder opgroeien in een leefomgeving met leeftijdsgenoten van gemengde samenstelling qua leeftijd en handicap. Dit zien wij graag in een, vanuit onze kinderen bezien, zo normaal mogelijke leefomgeving. Normaal betekent voor ons enerzijds een veilige omgeving met veel mogelijkheden voor de noodzakelijke extra zorgbehoeften, evt. dagbesteding en recreatie: een huis. Anderzijds betekent normaal voor ons, kleinschalig en een echte, gezellige woning met huiselijke, ontwikkelingsgerichte zorgverlening en begeleiding dat zich richt op kwaliteiten en mogelijkheden: een thuis. Uitgangspunt daarbij is veel privacy voor onze kinderen en verwanten.

Doelgroep

Om in aanmerking te komen als toekomstig bewoner van Villa Oigenwois geldt dat de kandidaat:

  • Ouder is dan 18 jaar;
  • Een verstandelijke en/of meervoudige beperking heeft;
  • Positief staat ten opzichte van het feit dat men gezamenlijk woont met andere mensen met een beperking;
  • Open staat voor het invullen van een goed levensplan als basis voor zijn/haar verdere leven;
  • Geen duidelijke, voor de omgeving storende, gedragsproblematiek heeft (denk aan agressie, seksueel ontremd gedrag, intimiderend gedrag of een (ernstige) verslaving;
  • Onder begeleiding en daar waar mogelijk samen zorgdragen voor het huis en de tuin;
  • Een WLZ indicatie minimaal VG04 heeft welke verzilverd wordt middels een PGB;
  • Beschikt over voldoende eigen inkomen (bijv. WAJONG) zodat hij/zij in staat is om in eigen levensonderhoud te voorzien;
  • Zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de visie op zorg van ouderinitiatief Villa Oigenwois onderschrijven;
  • Zijn/haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers de bereidheid hebben om actief deel te nemen aan de stichting, het geheel vormgeven en mede de gewenste woonvorm in stand houden.


Ben je geïnteresseerd in een mooie woonplek waarbij je zelf voor een groot deel mee kan beslissen over de inhoud, stuur dan een mail, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op om meer informatie over dit project te delen en mogelijke vervolgstappen te bespreken. Bekijk voor meer informatie onze website.