Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Waarland: Nieuwboer Hoeve zoekt bewoners!

De Nieuwboer Hoeve, op een prachtige locatie in het Noord-Hollandse Waarland, opende in september 2018 haar deuren. Een thuis voor 9 jong volwassenen met een verstandelijke beperking waar 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding aanwezig is. Op dit moment zijn er nog 2 woonplekken beschikbaar. Jij kan hier wonen!

In mei 2018 is de familie Dekker, ouders van Simone, een wooninitiatief gestart. Het doel van dit initiatief is het opzetten van een kleinschalige woonvorm met zorgverlening voor de doelgroep.

Actieve rol
Nieuwboer Hoeve is een ouderinitiatief. Het project is er op gericht dat jongeren met een zorgvraag, met behulp van hun eigen ondersteunende netwerk, zoveel mogelijk de regie over het eigen leven voeren. Het wonen is er op gericht verdere persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten. Van ouders/verzorgers wordt een actieve rol verwacht bij de ontwikkeling en instandhouding van het initiatief. Daardoor kan optimale zorg, passend bij onze doelgroep, worden verleend.

Zelfredzaamheid
De bewoners van Nieuwboer Hoeve hebben een verstandelijke beperking, al dan niet in combinatie met andere (lichamelijke) beperkingen en zijn tussen de 18 en 30 jaar. Ze hebben allemaal dagelijks zorg nodig, maar hebben ook hun eigen vaardigheden. ‘’Zelfredzaam waar het kan en hulp waar nodig’’, is daarom een belangrijk uitgangspunt. De zorgverleners stimuleren bewoners om het maximale uit hun ontwikkelingsmogelijkheden te halen.

Aanbod en vraag
Stichting Nieuwboer Hoeve toets aanmeldingen om ervoor te zorgen dat de bewoners zo goed als mogelijk bij elkaar passen. Zowel qua persoonlijkheid als zorgbehoefte. De stichting organiseert dan ook die zorg en huurt daarvoor professionele zorgverleners in.

Bewoners van de Nieuwboer Hoeve hebben een WLZ indicatie levering PGB, op grond waarvan hij/zij een zorgbudget ontvangt. Deze individuele budgetten vormen de essentiële basis voor de stichting om de zorg en dagbesteding in te kopen waaraan alle bewoners in vergelijkbare mate behoefte hebben. De huur zal uit een Wajong, een salaris of andere inkomstenbron moeten worden betaald. De toekomstige bewoners hebben allemaal dagbesteding.

Voor meer informatie/interesse betreffende wonen in de Hoeve stuurt u een email naar Mayra, projectleider.