Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Zandvoort: De 8sprong zoekt twee nieuwe bewoners.

Logo vereniging zorg aan zee

Na een lange voorbereidingstijd werd in 2009 door de oudervereniging Zorg aan Zee de woonvoorziening de 8sprong gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Zandvoort en de toenmalige woningbouwvereniging EMM. Op 29 maart van dat jaar betrokken 8 verstandelijk gehandicapte jongvolwassenen hun mooie appartement centraal gelegen aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

pand-zorg-aan-zee.jpg

                                                           
De 8sprong bestaat uit 8 zelfstandige appartementen en meerdere gezamenlijke ruimtes waaronder een keuken en woonkamer. Elk appartement heeft een halletje, woonkamer met keukenblokje, slaapkamer en een badkamer met hetzij een bad, hetzij een douche.

De vereniging kent een aantal commissies waarbij de ouders actief betrokken zijn.

De bewoners, waarvan de leeftijdsopbouw loopt van 34 t/ m 45 jaar, worden dagelijks en 's nachts begeleid door een team van professionele zorgverleners van WoonDroomZorg. De zorg wordt gefinancierd vanuit de PGB's van de bewoners.

De vrijkomende appartementen zijn gesitueerd op de 1e en 2e etage. Het selectie proces, waarbij gekeken gaat worden of de kandidaat bewoner binnen de huidige bewonersgroep past, wordt uitgevoerd door een door de vereniging in het leven geroepen commissie. Tijdens dit proces zal ook de expertise van een orthopedagoge worden ingezet.

Profielschets:

  • Passend binnen de huidige bewonersgroep.
  • Lichte/matige verstandelijke handicap.
  • WLZ-indicatie, zorgzwaarte VG 4 of hoger.
  • Leeftijd tussen ongeveer 24 jaar en ongeveer 45 jaar.
  • Gaat net als de overige bewoners doordeweeks naar dagbesteding of werkplek.


Ouders/bewindvoerders van mogelijke kandidaten, waarvan verwacht wordt dat ze actief betrokken willen zijn bij de oudervereniging Zorg aan Zee, kunnen contact opnemen met:  Jan Willem Bronsveld, bestuurslid van de vereniging Zorg aan Zee, tel. bereikbaar op T: 023 – 5381147 of T: 06 - 16282958.

Verdere info is ook te vinden op onze website