Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Hengelo: Stichting HasselerBorgh zoekt per direct 2 nieuwe bewoners

Logo st Hasseler borgh

De HasselerBorgh is een woonproject voor mensen met een verstandelijke beperking met een WLZ indicatie (VG4 – VG6) met PGB.

Ouderinitiatief

De HasselerBorgh is een in 2006 door ouders, in samenwerking met Woningbouwvereniging Welbions, gerealiseerd woonproject. Ouders/vertegenwoordigers vormen samen de stichting HasselerBorgh. Ouders/vertegenwoordigers worden geacht actief mee te doen in het bestuur of commissies, zoals organiseren van uitjes, onderhoud van de tuin etc. De groep bestaat uit 12 bewoners tussen de 18 en 48 jaar met een verstandelijke beperking VG3 – VG6 waarvan 2 heren en 8 dames op dit moment. Alle bewoners hebben een PGB voor de zorgkosten en een Wajong uitkering voor de dagelijkse kosten en huur. Op dit moment zijn er 2 appartementen vrij. Beide voor een bewoner met een WLZ indicatie VG4 – VG6 met PGB.

Visie

De HasselerBorgh is een ouderinitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking (VG4 – VG6) dat inspeelt op individuele wensen van bewoners als verlengstuk van thuis. De bewoners staan centraal zodat er zo gewoon mogelijk gewoond kan worden in een huiselijke warme sfeer.

De appartementen

Iedere bewoner heeft een eigen appartement van ongeveer 60m2 met woonkamer, open keuken, slaapkamer, badkamer en balkon.

Samen

In de gemeenschappelijke huiskamer met keuken wordt samen gekookt, gegeten, tv gekeken of iets gezelligs gedaan. Daarnaast is er een tuin met terras en speelveld.

Begeleiding

Een professioneel team begeleidt de bewoner(s) en waakt over het welzijn van de bewoners en kwaliteit van hun dagelijks leven.

Profiel nieuwe bewoner HasselerBorgh

 • Past in de groep van huidige verstandelijk beperkte bewoners, er moet een "klik" zijn van alle kanten. Is in voor een grapje en brengt gezelligheid.
 • Is in staat tot directe communicatie met medebewoners zonder tussenkomst of hulp van anderen.
 • Is aangewezen op 24/7 zorg in nabijheid van wonen en heeft een externe dagbesteding.
 • Vertoont geen "probleemgedrag", zoals agressie, apathie of extreme rusteloosheid.
 • Is bij instromen ouder dan 18 jaar en jonger dan 35 jaar.
 • Is door middel van het eigen inkomen (uitkering/vergoeding) in staat de woonlasten, persoonlijke- en collectieve kosten van levensonderhoud te dragen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Vormt een gezamenlijk huishouden met de andere bewoners, naast het eigen huishouden.
 • Wenst deel te nemen aan gezamenlijke activiteiten.
 • Helpt mee met eenvoudige klusjes in het collectieve huishouden.
 • Van ouders of verwanten wordt verwacht dat er een open communicatie en nauwe samenwerking is met begeleiding. Dit geschiedt in de driehoek; bewoner–ouder–zorg, de basis voor het welbevinden van de bewoner.
 • Van ouders of verwanten wordt verwacht dat zij deelnemen binnen het collectief, commissie of bestuur
 • Daar waar ouders/verwanten zorg willen blijven dragen voor hun kind/verwant is dat welkom. Dat geeft ruimte voor persoonlijke wensen, waar mogelijk.

Procedure tot komen wonen

 • Ouders aspirant bewoner zoeken contact met stichting HasselerBorgh.
 • Ouders aspirant bewoner stellen bewoner/zichzelf voor via de e-mail en geven de verwachtingen van het wonen in de HB en de zorg/begeleiding behoefte door.
 • Oriënterend gesprek aspirant bewoner (met ouders) met bestuur en locatiecoördinator.
 • Aanleveren zorgdossier voor screening door orthopedagoog.
 • Besluit wel/niet geschikt door zowel aspirant bewoner als HasselerBorgh.
 • Nadere kennismaking met bewoners, de aspirant bewoner wordt uitgenodigd voor een maaltijd en een gezellige avond.
 • Definitief besluit om te komen wonen door (ouders-) aspirant bewoner en HasselerBorgh.
 • Intake procedure t.b.v. het zorgplan, door zorgaanbieder.
 • Intake procedure en uitleg in wat er geregeld moet worden omtrent het wonen door bestuur HasselerBorgh.

Wilt u meer weten over Stichting Hasselerborgh? Bekijk dan de brochurede website of neem per email contact op.