Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Houten: Ouderinitiatief ‘De Droom van Schalkwijk’, wooninitiatief met dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking.

Logo De droom van Schalkwijk

‘De Droom van Schalkwijk’ is een initiatief om voor mensen met een verstandelijke beperking een woonomgeving met dagbesteding op te zetten in de omgeving Lekstroom.

Het initiatief is gestart door de ouders van vier pubers met een verstandelijke beperking. De droom van de ouders is om in een mooie ruime landelijke omgeving een comfortabele en veilige woonomgeving en dagbesteding te realiseren voor verstandelijk beperkten. De woonvoorziening zal bestaan uit drie woningen met per woning acht bewoners, in totaal dus 24 bewoners.


De dagbesteding wordt op een ander deel van het terrein gebouwd om een duidelijke scheiding tussen wonen en dagbesteding te bereiken..

Doelgroep:
Het initiatief richt zich op matig tot ernstig verstandelijk beperkte jong volwassenen vanaf een ZZP 4 en hoger. Door de bouw van drie woningen zijn verschillende groepssamenstellingen te realiseren. De 24 uurs zorg wordt geleverd door Amerpoort, een professionele zorgorganisatie

Status:
De locatie is inmiddels gevonden, een terrein van 2,2 hectare in Schalkwijk, de tekeningen van de woningen en dagbesteding zijn klaar en de bouwplannen in een vergevorderd stadium.

Bent u geïnteresseerd, bezoek onze website of neem dan contact met ons op door het sturen van een e-mail