Blijf op de hoogte
Wonen zonder beperking

Nieuwegein: Stichting Huis Mandala zoekt bewoners voor nieuw ouderinitiatief

Logo huis manadala

Huis Mandala in Nieuwegein is een nieuw huis waar mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding kunnen gaan wonen. Het huis wordt 
opgericht op initiatief van de ouders en ook georganiseerd met grote betrokkenheid en inbreng van ouders en verwanten.

Wij gaan uit van de 4 pijlers; liefdevol ,huiselijke sfeer, kwaliteit in zorg en levensloopbestendig .

Stichting ouderinitiatief Huis Mandala is opgericht door ouders uit Nieuwegein en IJsselstein. Alle ouders hebben een (jong)volwassen kind met een beperking. De Stichting wil graag een woonvoorziening realiseren waar bewoners, zoals hun eigen kinderen, (begeleid) zelfstandig kunnen wonen en waar sociale ontmoeting en verbinding centraal staan. Huis Mandala wordt een plek waar de bewoners met hun eigen mogelijkheden een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden. Het streven van de Stichting is dat de bewoners zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Niet op een afgezonderde plek buiten de samenleving maar inclusief en midden in de wijk.

Het ouderinitiatief huis Mandala en woningcorporatie Jutphaas Wonen slaan de handen ineen om een woonvorm te creëren waar (jong)volwassenen begeleid kunnen wonen en waar sociale ontmoeting en verbinding centraal staan. In mei 2022 hebben wij een intentieverklaring getekend met elkaar. Ook hebben wij een intentieverklaring getekend met Amerpoort. Zij zullen de zorg leveren. Nu start een onderzoek naar de haalbaarheid van dit project.

Huis Mandala zal gebouwd worden in Vreeswijk. Het gebouw zal bestaan uit begane grond en een woonlaag. Op elke etage komen negen appartementen en ook een gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement zal een huis- en slaapkamer krijgen met eigen douche en toilet. In de gezamenlijke ruimtes wordt gegeten, tv gekeken, samen gekomen etc. Het huis krijgt een tuin, zodat er ook gezellig buiten gezeten kan worden.

Wonen in Huis Mandala betekent wonen met mensen die zoveel mogelijk dezelfde waarden hebben, met begeleiding die kwaliteiten zien van de bewoners en benut en die de bewoner vrij laat zijn/haar eigen keuze te maken. Dit vraagt van begeleiders een andere manier van zorg en ondersteuning bieden, waarbij vooral het samenspel met de bewoners, verwanten, vrienden, vrijwilligers en andere betrokkenen belangrijk is. Zodat nu en in de toekomst deze (jong) volwassenen een veilig thuis hebben waar zij gezien en gehoord worden.

Wonen in Huis Mandala is bedoeld voor 18 (jong)volwassenen, zowel vrouwen als mannen, vanaf 18 jaar tot ongeveer 35 jaar met een verstandelijke en eventueel licht lichamelijke beperking (VG4, mogelijk 3, 5 en 6) die vanwege de ondersteuningsvraag graag in een beschutte woonomgeving wonen.
Hierbij is 24-uurs aanwezigheid van professionele zorg nodig. De zorg wordt vanuit het PGB van de bewoners gefinancierd.

Huis Mandala is nog in oprichting. Op dit moment zijn we nog bezig met de werving van potentiële bewoners. Elf personen hebben al gereageerd. Er is dus nog genoeg ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Voor het proces van toetreding gebruiken we 7 stappen: oriëntatie, aanmelding, gesprek, inschrijving, intake advies en plaatsing.
Zodra er contact opgenomen wordt zal de procedure uitgelegd worden en volgt er uitgebreide beschrijving per mail.

Huis Mandala heeft onderstaand bewonersprofiel opgesteld.

  • De groep bewoners bestaat uit (jong)volwassenen met een verstandelijke en eventueel lichte lichamelijke beperking. Het gaat om mensen die gedurende de 24 uur per dag zorg, veiligheid en (aan)sturing nodig hebben. De mate van lichamelijke en verstandelijke beperking mag het wonen niet in de weg staan. Een lichte lichamelijke beperking is geen belemmering om deel uit te maken van het ouderinitiatief als de persoon aansluit bij de sfeer en het karakter van de groep.
  • Voor het onderling samen leven (en eenduidige ondersteuning) is het zinvol als de groep bewoners op ongeveer hetzelfde ontwikkelingsniveau functioneert. Dat wil zeggen dat ze ongeveer hetzelfde kunnen en aankunnen (en niet door medebewoners worden overvraagd).
  • De bewoner heeft geen gedragsprobleem die overlast veroorzaken voor de medebewoners waarbij de sociale veiligheid in het gedrang komt.
  • Er kan sprake zijn van bijkomende problematiek, zoals beperkte gedrags- en/of aanpassingsproblemen. Op het moment dat dit zich voordoet, verdient dit gedrag extra aandacht en ondersteuning. Bij de intake geldt dat, als er reeds sprake is van ernstige problemen, moet worden ingeschat of de woonvorm geschikt genoeg is én het gedrag voldoende begeleidbaar is.
  • Langdurig verblijf/wonen is het uitgangspunt (levenslang).
  • De groep zal bestaan uit mannen en vrouwen.
  • Bij instroom (d.w.z. het moment van fysiek huren) is de bewoner niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan ongeveer 35 jaar. De kandidaat heeft een leeftijd passend in de groep.
  • De minimum leeftijd is 18 jaar. Houdt er rekening mee dat een eventueel tekort aan individuele inkomsten om de woon- en leefkosten te dragen als gevolg van een beperkte of geen Wajong -uitkering (vanaf 23 jaar pas het hoogste niveau) en/of het niet ontvangen van huursubsidie, door de bewoner zelf opgebracht moet worden.


Wilt u meer weten bekijk dan onze website of neem contact op per mail met Peter Mennen van Stichting wooninitiatief Huis Mandala.