Wonen zonder beperking

Houten: Ouderinitiatief ‘De Droom van Schalkwijk’ is op zoek naar belangstellenden.

‘De Droom van Schalkwijk’ is een initiatief voor mensen met een verstandelijke beperking om een woonomgeving met dagbesteding op te zetten in de omgeving Lekstroom.

Het initiatief is gestart door de ouders van vier pubers met een verstandelijke beperking. De droom van de ouders is om in een mooie ruime landelijke omgeving een comfortabele en veilige woonomgeving en dagbesteding te realiseren voor verstandelijk beperkten. De woonvoorziening zal bestaan uit vier woningen voor maximaal acht bewoners. De dagbesteding wordt op een ander deel van het terrein gebouwd om een duidelijke scheiding tussen wonen en dagbesteding te bereiken. Er worden initiatieven gestart om de bewoners onderdeel te laten zijn van de lokale samenleving.

De 24 uurs zorg wordt geleverd door een professionele zorgorganisatie.

Doelgroep Het initiatief richt zich op verstandelijk/lichamelijk beperkte pubers en jong volwassenen vanaf een ZZP 4 en hoger. Door de bouw van vier woningen zijn verschillende groepssamenstellingen te realiseren.

Belangstellenden Het initiatief is in een opstart fase. In samenwerking met de zorgorganisatie Reinaerde worden de plannen uitgewerkt om de droom te realiseren. We zijn op zoek naar ouders die belangstelling hebben voor het wooninitiatief. Die de droom delen om hun kind in een veilige, landelijke omgeving te laten wonen.

Bent u geïnteresseerd, bezoek onze website of neem dan contact met ons op door het sturen van een e-mail